Keski-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu – työn vaiheistus muuttuu

Keski-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan keskeytyksettä. Vuoden lisäaika käytetään julkisen palvelutuotannon kilpailukyvyn vahvistamiseen, henkilöstön ja esimiesten valmennukseen, ICT-järjestelmien uudistamiseen sekä muutostoimenpiteiden selkeämpään porrastamiseen.

Esivalmistelun perusteella Keski-Suomella olisi ollut valmiutta siirtyä uuteen maakuntahallintoon alkuperäisessä aikataulussa. Muuttunutta tilannetta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi vaiheistamalla siirtoja niin, että maakuntapalvelut tulisivat maakunnan vastattavaksi vuoden 2019 alussa. Näin maakunta olisi vahvempi ja valmiimpi sosiaali- ja terveyspalveluiden vastaanottamiseen vuoden 2020 alussa.

Työ tarvitsee valtion rahoitusta

Huolellinen valmistelu edellyttää valtiolta riittävää rahoitusta. Rahaa tarvitaan asiantuntijoiden työn korvaamiseen, ICT-järjestelmiin ja henkilöstön valmennukseen. Valtionvarainministeriön rahoituspäätöstä, joka perustuu eduskunnan viime viikolla hyväksymään lisätalousarvioon, odotetaan pikimmiten. Esivalmisteluvaihe on Keski-Suomessa hoidettu pienillä resursseilla hyvään yhteistyöhön nojautuen. Kun valmistelussa joka tapauksessa siirrytään karkealta tasolta kohti tarkempaa suunnittelua, työhön tarvitaan useampia, eri tehtäväkokonaisuuksien asiantuntijoita.

Väliaikaishallinto aloittaa elokuussa

Keski-Suomen maakuntahallitus teki 16.6.2017 päätöksen maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä ja valtuutti sen aloittamaan epävirallisesti 1.8.2017. Koska uudistuksen aikataulu muuttuu aiemmin suunnitellusta, nimetty väliaikaishallinto toimii valmisteluvaiheen tehtävissä. Poliittisesta ohjauksesta vastaa maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus aiemmin sovitun mukaisesti. Saatu lisäaika käytetään huolelliseen valmisteluun olemassa olevia keskustelufoorumeja hyödyntäen.

Suunnitelmat tarkistetaan elokuussa

Keski-Suomen valmistelun organisoinnista ja työsuunnitelmasta keskustellaan maakuntavaltuustossa perjantaina 4.8.2017 ja maakuntahallituksessa perjantaina 25.8.2017. Väliaikaishallinnon epävirallinen tapaaminen pidetään sovitun mukaisesti torstaina 10.8.2017. Maakuntapoliitikkojen ja virkavalmistelijoiden arvioiden perusteella ratkaistaan elokuun aikana, kuinka maakunnan valmistelu vaiheistetaan ja organisoidaan uudessa tilanteessa.

Tavoitteet pitävät

Maakunnassa uudistusta tehdään, jotta Keski-Suomen asukkaat saavat yhdenvertaiset hyvinvointipalvelut asuinpaikasta riippumatta myös tulevaisuudessa. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat suuret maakunnan asukkaiden kesken: niitä on pystyttävä kaventamaan. Vastuun kokoaminen yhden vahvan toimijan harteille selkeyttää hallintoa ja antaa paremmat mahdollisuudet kustannusten kasvun hillitsemiseen.

Lisätietoja:
Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 0011
Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen projektipäällikkö Pirjo Peräaho, p. 040 591 0760

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.