Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu hyvissä käsissä – syksyn lakikäsittelyn toivotaan selkeyttävän ja konkretisoivan työtä

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän 28.6. kokoustiedote

Tänään viimeisen kokouksensa pitänyt esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä totesi Keski-Suomen esivalmistelun sujuneen hyvin kireästä aikataulusta huolimatta. Väliaikaishallinnolle ohjausryhmä välitti terveiset jatkaa hyvin alkanutta työtä.
Katso myös alla oleva video, jossa käydään läpi mm. esivalmistelun jälkeisiä tunnelmia.


Asiantuntijatyöryhmien loppuraportit muodostavat hyvän tietopohjan jatkolle

Ohjausryhmä kuuli selostuksen työryhmien loppuraporteista. Ehdotukset palvelulupauksista sekä palvelukokonaisuuksista ja niiden tuotantomalleista ovat hyvä pohja työstää kokonaisuutta kesän jälkeen. Ohjausryhmä kiinnitti huomiota mm. työllisyyspalveluiden hoitoon ja ilmaisi huolensa pienten kuntien elinvoimasta, työpaikoista ja sote-palveluista. Vain kuntien ja maakunnan tiiviillä vuoropuhelulla ja selkeällä työnjaolla voidaan palveluiden rajapintoja madaltaa tai poistaa kokonaan, arvioi ohjausryhmä.

Maakuntakonsernin alustavaa rakennekuvaa kiitettiin. Se selkeyttää tulevan maakunnan palveluiden hahmottamista. Keski-Suomen maakuntakonsernin lopullisen muodon päättää maakuntavaltuusto keväällä 2018.

Uuden maakunnan rahoitus tulee lähes kokonaan valtiolta. Keski-Suomelle rahoitus on n. 957M€ vuodessa. Ohjausryhmä peräänkuulutti suunnitelmaa sen varalle, että valtion rahoitus ei riitäkään. Uuden maakunnan poliittisilla päättäjillä maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa tulee olemaan tärkeä tehtävä maakunnan laajuisen palvelutuotannon varmistamisessa talouden rajoissa. 

Väliaikaishallinnolle vahva tuki työn jatkamiseen, valtion rahoitus mahdollistaa riittävät resurssit

Keski-Suomen väliaikainen valmistelitoimielin asetettiin maakuntahallituksessa 16.6. ja 13-henkisessä toimielimessä on vahvaa ja laajaa osaamista koko maakunnasta.
Väliaikaishallinto aloittaa työskentelynsä elokuussa, vaikka lakiin perustuva päätösvalta astunee voimaan lokakuussa 2017. Toimielimen poliittisena sparraajina toimivat 27.6.2017 valittu maakuntavaltuusto ja elokuussa valittava uusi maakuntahallitus.
Valmistelutoimielimen tehtävinä on:

  • selvittää maakunnalle siirtyvä henkilöstö ja valmistella henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimus
  • osallistua maakunnalle siirtyvän omaisuuden, sopimusten ja tietojärjestelmien selvittämiseen
  • valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä
  • tiedottaa ja kuulla asukkaita sekä eri sidosryhmiä valmistelusta
  • päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta
  • osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen
  • valmistella muut käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Väliaikaishallinto tekee syksyn ja talven aikana kunta- ja seutukuntakierroksen tavoitteenaan suora vuoropuhelu asukkaiden ja henkilöstön kanssa. 

Väliaikaishallinto saa valtiolta rahoitusta toimintaansa varten. Rahoituksella korvataan mm. kuntien ja yhteistoiminta-alueiden henkilöstön valmistelutyöstä muodostuvat kulut. Keski-Suomeen saadaan vähintään 536 000 €, ja valtion lisätalousarviosta on odotettavissa samaa suuruusluokkaa oleva toinen tukierä. Lisäksi ICT-menoihin saadaan erillistä tukea. Avustuksilla pystytään kattamaan tiedossa olevat, suunnitellut menot.

Keski-Suomessa jatketaan maakunnalliseen valinnanvapauspilotin selvitystyötä

Tiedotteessa 26.6. todettiin jo, että selvitystyötä maakunnallisesta valinnanvapauspilotista jatketaan. Jyväskylän lisäksi mm. Jämsä, Saarikka sekä useat pienemmät Keski-Suomen kunnat ilmaisivat määräaikaan 22.6. mennessä halukkuutensa selvittää pilottiin hakeutumista. Sen sijaan Äänekoski ja Viitasaari ilmoittivat, etteivät kannata selvitystyön jatkamista. Pilottiin hakemisen määräaika on 29.9.

Ohjausryhmä totesi lisäksi, että uudistuksen tiedotus Keski-Suomessa on ollut erinomaista, samoin asiakaslähtöisyyden painottaminen. Myös kuntien edustajia kiitettiin sitoutumisesta uudistuksen valmisteluun. 

Videolla muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila, projektipäällikkö Pirjo Peräaho ja sote-vastuuvalmistelija Asko Rytkönen vastaavat viestintäpäällikkö Tuulia Niemisen kysymyksiin tämänhetkisistä tunnelmista sekä odotuksista syksyn osalta.

Lisätietoja antavat:
muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011
projektipäällikkö Pirjo Peräaho, 040 591 0760
SOTE-vastuuvalmistelija Asko Rytkönen, 044 702 1675

 

 

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.