Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu päättymässä – väliaikaishallinto aloittaa elokuussa

Hallitustilannetta seurataan, mutta muutoin entiset askelmerkit pitävät

Asiantuntijatyöryhmien loppuraportit ja maakuntakonsernin alustava luonnos
Esivalmistelun loppuraportit julkaistiin maanantaina 12.6. ja ne sisältävät tämän hetkisten lakiluonnosten puitteissa tehdyn ehdotuksen siitä, miten Keski-Suomen maakunnan palvelut voitaisiin vuoden 2019 alussa organisoida. Alustava rakennekuva voi muuttua niin eduskunnan linjausten kuin maakunnan omankin valmistelun tarkentuessa.
Johtoryhmä kiitti asiantuntijaryhmiä erinomaisesta työstä. Valmistelua on tehty asiakkaat ja palvelulupaukset edellä – palveluverkon suunnittelun ajankohta on syksyllä. Johtoryhmä totesi, että palveluiden järjestämis- ja tuottamispohdinnoissa ja palveluiden integroinnissa riittää vielä paljon työtä. Myös kaikkien palveluiden yhdyspintoja pohditaan tarkemmin väliaikaishallinnossa. Väliaikaishallinto tulee tekemään myös tarkempia taloustavoitteita tulevalle toiminnalle.

Johtoryhmä arvioi, että esimiesten työlle tarvitaan entistä enemmän tukea. Muutosjohtamiseen on kiinnittävä huomiota, sillä sen kautta synnytetään myös vahvempaa muutoksen tahtotilaa. Kunnianhimoisten palvelulupausten ohessa tulee miettiä realistiset henkilöstöresurssit lupausten täyttämiseksi.
Poliittinen ohjausryhmä käsittelee loppuraportteja ja maakuntakonsernin rakennetta viimeisessä kokouksessaan 28.6. Keski-Suomen lopullisen maakuntakonsernin muodon päättää maakuntavaltuusto keväällä 2018.

Väliaikaishallinto aloittaa elokuussa
Keski-Suomen väliaikaishallinnon kokoonpano on maakuntahallituksen 16.6. päätöstä vaille valmis.  Kaikki kunnat ja mukana olevat organisaatiot ovat sopineet jäsenistä. Kokoonpano julkaistiin 2.6. Väliaikaishallinto aloittaa epävirallisesti elokuun alussa. Lakiin perustuvan päätösvallan se saa syys-lokakuun taitteessa, kun eduskunta on hyväksynyt uudistuksen voimaanpanolain.

Keski-Suomen väliaikaishallinnon tämän vuoden kulujen arvioidaan olevan noin 1,1 milj. euroa ja ICT-valmistelun menojen noin 0,5 milj. euroa. Jos valtion lisätalousarviosta saadaan riittävä avustus, väliaikaishallinnon suunnitellut menot saadaan katettua valtion rahoituksella.

Muut asiat: Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden valmistelutilanne
Johtoryhmä kuuli tilanneselvityksen talous- ja tukipalvelut -ryhmän puheenjohtajalta Ari Hirvensalolta. Työryhmä kartoittaa Keski-Suomen ratkaisuvaihtoehtoja ja jatkovalmistelua kuntien ja maakunnan näkökulmista. Maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (TAHE). Lähtökohtana on ollut, että TAHE-palvelukeskus hyödyntää olemassa olevia alueellisia rakenteita tarkoituksenmukaisella ja maakuntien haluamalla tavalla. Keski-Suomessa kumppanuusyhtiömalli on vaihtoehto, josta selvitystyö jatkuu syksyllä lainsäädännön toivon mukaan tarkennuttua.

Lisätietoja antaa:
muutosjohtaja Tapani Mattila, puh. 040 595 0011
projektipäällikkö Pirjo Peräaho, puh. 040 591 0760

Johtoryhmän kokousmuistio tulee kokonaisuudessaan näille nettisivuille ensi viikon alussa, osoitteeseen: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/johtoryhma/
Esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän viimeinen kokous on ke 28.6.

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.