Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasraati evästi nykypalveluita kohtaamisen kulttuuriin

Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyön tukena toimiva asiakasraati kokoontui tänään keskustelemaan valinnanvapaudesta asiakasnäkökulmasta. Illan aikana raati antoi runsaasti eväitä siihen, miten nykypalveluita voitaisiin kehittää asiakaslähtöisemmäksi.

Kuuleminen ja kohtaaminen nousivat esille useissa raatilaisten puheenvuoroissa. Raati alleviivasi, että tulevaisuudessa ei haluta kuulla enää yhtään kertomusta siitä, ettei potilasta ole otettu vakavasti tai hänen asiaansa ole kuunneltu. Raati esittikin, että inttämisen kulttuurista siirryttäisiin herkemmän kuuntelemisen ja kohtaamisen kulttuuriin. Myös asiakkaan tekemien valintojen kunnioittaminen nostettiin esille. Asiakkaan asemaa peräänkuulutettiin ajattelemaan ihan uudella tavalla.

– Asiakas ei ole mikään ammattilaisten toiminnan kohde, vaan jäsen tiimissä, jossa yksilöllinen hoito suunnitellaan. Sote-ammattilaisten tehtävänä on yhä enemmän olla asiakkaan rinnallakulkija, eikä vaan sanelija, raati painotti.

Myös asioinnin vaivattomuus, palveluiden saavutettavuus sekä mielikuvat ja luottamus palveluita kohtaan nousivat keskustelussa esille. Asioinnin suhteen oltiin kyllästyneitä siirtymään paikasta a paikkaan b palveluiden saamiseksi.

– Yhdenluukun periaate pitää olla arvo, josta ei uudistuksessa luovuta. Yksinkertaisuus on kaunista ja asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että palvelut tehdään asiakkaan kannalta vaivattomiksi, ei ammattilaisten, raati tiivisti.

Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen tulevaisuuden hoitoketjujen suunnittelussa on yksi elementti onnistumisessa. Raadin mukaan myös järjestöjen rooliin tulee Keski-Suomessa kiinnittää huomiota ja mahdollistaa järjestöjen sekä kokemusasiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen tulevaisuuden palveluita kehitettäessä.

Tulevaisuuden teknologialle asetettiin odotuksia niin jonotustietojen saamiseksi kuin erilaisten uusien hoitomuotojen käyttöönottamiseksi. Samalla kuitenkin haluttiin varmistaa se, että ne asiakkaat, jotka haluavat henkilökohtaisen kontaktin sosiaali- ja terveysalan ammattilasiin, myös saavat sen. Asioinnin helppous ja uusien toimintamallien käyttöönotto esimerkiksi asiakasviestinnässä nähtiin myönteisenä.

– Vaikkapa paniikkihäiriöstä kärsivä ei välttämättä pysty soittamaan ammattilaiselle ja selvittämään asiaansa. Siten erilaisten sosiaalisen median työkalujen tai uusien applikaatioiden hyödyntäminen voi mahdollistaa omien tuntemuksien kertomisen ammattilaisille. Niihin keinoihin pitää tarttua rohkeasti ja kokeilla uutta, raati kannusti.

Raatilaisten mukaan palveluiden tuottajan valintaan vaikuttaa tulevaisuudessa lisäksi muun muassa ajanvarauksen helppous sekä vastaanottoaikojen saaminen. Tärkeämpää on kuitenkin se, että asiakkaalla on tieto siitä, että palvelu on taattua myös tulevaisuudessa ja ammattilaiset pysyvät samana. Näin vältetään se, että sama asia joudutaan kertomaan sataan kertaan eri työntekijöille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasraati kokoontui nyt toista kertaa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tukena toimiva asiakasraati on suora vaikuttamiskanava kuntalasille, jotka haluavat tuoda esille näkemyksiään ja ajatuksiaan valmistelutyöhön liittyen. Asiakasraadin toiminnalla halutaan osaltaan varmistaa se, että asiakasnäkökulma tulee laajasti osaksi maakunnan sote-palveluiden valmistelutyötä. Raadin antamat kehitysideat kootaan uudistustyötä valmisteleville virkamiestyöryhmille, jotka käsittelevät saadut ideat omissa kokouksissaan.

Raati tulee jatkossa kokoontumaan 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä. Tänään kirjatut raadin huomiot asiakaslähtöisyydestä ovat luettavissa osoitteesta http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-uudistustyon-asiakasraati/.

Tänään toista kertaa järjestettyyn raatiin osallistui tänään noin 20 aktiivista asukasta eri puolilta maakuntaa. Raatilaiset kertoivat illan aikana muun muassa näkemyksiään siitä, mitkä asiat vaikuttavat palveluiden tuottajan valintaan sekä palveluiden käyttöön. Lisäksi raatilaiset toivat esille näkemyksiä siitä, mitä asioita pitäisi muuttaa nykyisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, jotta palvelut olisivat mahdollisimman asiakaslähtöisiä.

Lisätietoja: Raadin vetäjänä toiminut lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman muutosagentti Hanna Hämäläinen, p. 050 304 6670 tai hallinto- ja viestintäpäällikkö Emmi Hyvönen, p. 014 266 3025

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.