Keski-Suomessa jatketaan selvitystyötä maakunnalliseen valinnanvapauspilotin osalta

Keski-Suomen kuntien edustajat kokoontuivat tänään infotilaisuuteen, jossa keskusteltiin kuntien kiinnostuksesta osallistua maakunnalliseen valinnanvapauspilottiin. Tilaisuudessa sovittiin, että kuntien johtavat viranhaltijat antavat juhannukseen mennessä alustavat näkemyksensä siitä, valmistellaanko maakunnallista hankehakemusta eteenpäin ja millaista lisätietoa päätöksenteon turvaksi tarvitaan. Varsinaiset poliittisen päätökset pilottiin osallistumisesta tulee tehdä kunnissa 28.9.2017 mennessä, jolloin mahdollinen hankehakemus ehditään jättämään hakuajan puitteissa. Pilottien toisen vaiheen hakuaika päättyy ministeriön tarkentamien tietojen mukaan 29.9.2017.

Alustavassa selvityksessä ehdotetaan, että Keski-Suomen kunnat hakeutuisivat yhdessä pilottiin niin sanotun sote-keskuksen palveluilla. Maakunnallisesti tämä tarkoittaisi sitä, että pilotin aikana ennen maakunnan aloitusta, eli 1.1.2019 asti, kunnat siirtäisivät palvelutuotantonsa maakunnalliseen yhtiöön. Pilotin tulisi käynnistyä 30.6.2018 mennessä. Maakunnan aloitettua 1.1.2019 uusi maakunta lunastaisi yhtiön kunnilta omistukseensa.

Pilotin myötä sote-keskuksen palvelut yhdenmukaistettaisiin koko maakunnassa ja sovittaisiin kuntien kanssa se palvelukokonaisuus, jolla pilottiin lähdettäisiin. Palvelut sekä niiden myöntämiskriteerit olisivat jo pilotissa yhtäläiset kaikille maakunnan asukkaille. Maakunnan yhtiö kilpailisi pilotin käynnistyttyä asiakkaista avoimilla markkinoilla muiden pilottiin hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa.

Pilotti antaisi maakunnalle mahdollisuuden avata maakunnan sote-markkinoita hallitusti

Valmistelua esitelleet asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat totesivat, että pilotti antaisi mahdollisuuden vaiheistaa uudistuksen etenemistä maakunnallisesti vuoteen 2022 mennessä. Näin Keski-Suomi pääsisi avaamaan markkinat hallitusti ja siten varmistamaan myös julkisen yhtiön kilpailukyvyn.

– Maakunnalla on oikeus vaiheistaa pilotin etenemistä, jolloin maakunnan tulevien sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne ja toteuttamistavat eivät tule meille ylhäältä annettuna. Voimme siten tarkastella, mitkä ratkaisut olisivat meidän asukkaidemme kannalta parhaita ja kehittää palveluita ja palveluketjuja sen mukaisesti. Samalla näemme, millainen palveluverkko maakuntaan alkaa muodostua ja pystymme tekemään hallittuja ratkaisuja lähipalveluiden turvaamiseksi, puheenjohtajat tiivistivät.

Kunnille pilotti antaa mahdollisuuden ohjata tulevaa palvelurakennetta

Valinnanvapauspilotti antaisi Keski-Suomen kunnille paremman mahdollisuuden vaikuttaa maakunnan palvelurakenteen valmisteluun, sillä pilotin alkuvaiheessa perustettavan sote-yhtiön omistajana toimisi kunta tai kuntayhtymä. Maakunnallisessa pilotissa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumalleja, asiakasmaksuja ja korvaukset palveluista yhdenmukaistettaisiin maakunnassa. Kuntien sote-palveluiden siirtäminen yhtiömalliin tarkoittaisi sitä, että kunnat maksaisivat jatkossa asukkaidensa sote-palveluista maakunnassa yhteisesti sovitun korvauksen maakunnan yhtiölle tai muille pilottiin hyväksytyille yhtiöille.

Kunnat esittivät huolensa yhtiön alkuvaiheen rahoituksesta ja pääomittamisesta. Tilaisuudessa todettiin, että päätöksenteon tueksi tarvitaan lisätietoa mm. siitä, millainen korvaus kuntien pääomasijoituksille maksetaan maakunnan ostaessa yhtiön vuonna 2019.

Pilottien on tarkoitus tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa

Maan hallitus on sopinut kuluneena keväänä, että maakunnallisiin valinnanvapauspilotteihin toteuttamiseen ohjataan 100 miljoonan euron määräraha vuosina 2017–2018. Raha osoitetaan pilottiin mukaan valittaville maakunnille.

Pilottien, jotka voivat jatkua aina vuoteen 2022, tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista. Pilottien alueena ovat maakunnan alueen kunnat tai kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta. Pilottien käynnistäminen edellyttää, että valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö hyväksytään.

Lisätietoja valinnanvapauspiloteista: http://alueuudistus.fi/valinnanvapaus/pilotit

Lisätietoja Keski-Suomen valmistelun osalta:
– Keski-Suomen sote-ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Tapani Mattila, p. 040 595 00 11
– Maakunnallisen valinnanvapautta pohtineen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001
– Maakunnan sote-palveluiden järjestämistä pohtineen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.