Keski-Suomen valinnanvapauden asiantuntijatyöryhmä korosti jatkoselvitysten tarvetta päättäessään työskentelynsä

Valinnanvapauden ja asiakassetelin piiriin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijatyöryhmän viimeisessä tapaamisessa keskusteltiin esivalmisteluun liittyvästä raportoinnista, joka luovutetaan käsiteltäväksi Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokoukseen 28. kesäkuuta. Keski-Suomen sote-vastuuvalmistelija Asko Rytkösen esittelemä raporttiluonnos tulee olemaan yhteenveto kolmen asiantuntijatyöryhmän työskentelystä (valinnanvapaus, järjestäminen ja liikelaitos).

Vaikka raportti luovutetaan eteenpäin, asiantuntijatyöryhmä totesi jatkoselvitystyön olevan edelleen tarpeen sote-valmistelussa. Työryhmän raporttiin toivomia asioita valinnanvapauden osalta olivat esimerkiksi järjestö- ja yritysnäkökulman huomioiminen palveluvalikoissa, palveluohjauksen organisointi myös asiakassetelien myöntämisessä, alueellisten eroavaisuuksien ja etäisyyksien huomioiminen sekä palvelujen ja palveluntuottajien integraation varmistaminen. Jatkotoimenpiteissä tärkeänä nähtiin esimerkiksi palveluntuotannon roolien tarkka määrittely, väestöanalyysi ja sen huomioiminen palveluntarpeen arvioinnissa sekä markkinointi- ja muutosviestintä.

Asiantuntijatyöryhmä kävi läpi Keski-Suomen kuntien sopimusselvitystyön tilannekatsauksen. Tavoitteena on kerätä sote-muutoksen pohjaksi maakunnan kaikkien kuntien ja kuntayhtymien palveluntuotanto- ja tukipalvelusopimukset. Yksi asiantuntijatyöryhmän tavoitteista oli arvioida nykyisten sopimusten pohjalta tulevaisuuden asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin jatkoa. Sopimusselvitystyö ei valmistunut asiantuntijatyöryhmän työskentelykauden aikana, mutta kunnat ovat sitoutuneet keräämään kaikki sopimukset kesäkuun aikana.

Tapaamisessa myös todettiin maakunnallisen valinnanvapauspilotin selvitystyön tilanne Keski-Suomessa. Pilotista tehtävä maakunnallinen päätös tulee vaikuttamaan osaltaan työryhmän esittämiin jatkotoimenpiteisiin. Aiemmassa tapaamisessaan toukokuussa työryhmä on jo todennut, että maakunnalliseen pilottiin sisältyisi positiivisia mahdollisuuksia.

Työryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo kiitti työryhmän jäseniä osallistumisesta osaltaan Keski-Suomen sote-esivalmisteluun: työryhmässä on syntynyt hyvää ja avartavaa keskustelua eri näkökulmista ja asioita on viety aktiivisesti eteenpäin.

Lisätietoja:
Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3001, kati.kallimo(at)jkl.fi
Linkki työryhmän sivulle

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.