Keski-Suomen sote-palveluiden järjestämisen asiantuntijaryhmän viimeinen kokous: tavoitteena parantaa palveluiden saavutettavuutta

Keski-Suomen sote-palveluiden järjestämisen asiantuntijaryhmä keskusteli viimeisessä kokouksessaan esivalmisteluvaiheen raporttiin kirjattavista ehdotuksista omalta osaltaan.  Palveluiden saavutettavuuteen liittyen työryhmällä on halua säilyttää palvelut nykyiseen tapaan asutuskeskuksissa. Tavoitteena on parantaa saavutettavuutta ja saatavuutta, ei keskittää tai huonontaa palvelua.

Työryhmä esitti, että sote-keskuksista muodostettaisiin kansalaisten palvelukeskuksia. Sote-keskuksista asukkaat saisivat tavanomaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja maakunnan tarjoamia muita palveluja sekä hyvinvointiin liittyviä palveluja. Lisäksi sote-keskukset voisivat muodostaa perustan perhekeskuksille. Maakunnan liikelaitos tuottaisi osan palveluista sote-keskuksiin; esimerkiksi sosiaalipalvelut olisivat pitkälti saatavissa sote-keskuksista.

Lähes puolen vuoden sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheen työskentelyssään sote-palveluiden järjestämisen asiaintuntijaryhmä keskittyi ensisijaisesti palvelustrategian ja siihen sisältyvien keskeisten linjausten sekä järjestettävien palveluiden määrittelyyn järjestäjän näkökulmasta. Palveluiden määrittelyn lähtökohtana käytettiin Sitran sote-tietopakettiryhmittelyä.

Työryhmän mielestä jatkotyöskentelyä ja -valmistelua tarvitaan muun muassa asiakkaiden tunnistamiseen, palveluohjaukseen, palvelutarpeen arviointiin, palveluntuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyviin prosesseihin sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen liittyvien toimintakäytäntöjen sekä roolitusten määrittelyyn ja täsmentämiseen.

Esivalmisteluun liittyvä raportointi, joka on yhteenveto kolmen asiantuntijatyöryhmän työskentelystä (valinnanvapaus, järjestäminen ja liikelaitos) luovutetaan Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän kokoukseen 28. kesäkuuta käsiteltäväksi. Esivalmistelun raportin pohjalta palvelutuotannon linjauksia lähdetään tarkentamaan syksyllä 2017 aloittavan väliaikaishallinnon toimesta. Lopulliset päätökset Keski-Suomen palvelurakenteesta tekee 1.3.2018 aloittava maakuntavaltuusto.

Järjestämisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Mikael Palola kiitti työryhmän jäseniä ansiokkaasta, onnistuneesta ja haastavasta työstä.

Asiantuntijatyöryhmän kokoonpano ja muistiot löytyvät osoitteesta:
www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/jarjestaminen/

Lisätietoja:
Sote-palveluiden järjestämistä pohtivan asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola (liikelaitos Saarikan johtaja), p. 014 459 8208

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastausta

  1. Eero Hiironen sanoo:

    Uutta ja tarpeelista tietoa myös soteen ja valmisteluun…..

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.