Omaishoidon tuen maakunnallista kehittämistä pohdittiin seminaarissa Jyväskylässä

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä omaishoidon tuen kriteerit ja käytännöt on yhtenäistettävä Keski-Suomessa. Tähän teemaan keskittyvä seminaari kokosi omaishoitajien edustajat ja omaishoidon tuesta vastaavat viranhaltijat yhteiseen seminaariin tiistaina 23. toukokuuta Jyväskylän kaupungin pääkirjastolle.

 

Seminaarin järjestelyistä vastasi I&O – kärkihankkeen (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) muutosagentti Tuija Koivisto.

 

-Keski-Suomessa on 17 erilaista omaishoidon tukea määrittävää ohjetta. Yhtenäistä ohjeissa on, että omaishoidon tuen palkkiota saadakseen on hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarpeen oltava jatkuvaa ja pääsääntöisesti ympärivuorokautista, kertoo Tuija Koivisto.

Omaishoidon tuen palkkiota maksetaan tällä hetkellä Keski-Suomessa noin 2100 henkilön hoidosta. Heistä noin puolet on 75 vuotta täyttäneitä. Omaishoitajista yli puolet on yli 65 -vuotiaita.

 

I&O kärkihanke tavoittelee jokaiseen maakuntaan alueellista omais- ja perhehoidonkeskusta, joka vastaa omais- ja perhehoitajien ja heidän sijaistensa rekrytoinnista sekä omais- ja perhehoitajien valmennuksen ja muun koulutuksen järjestämisestä.

-Hyviä käytäntöjä halutaan juurruttaa arkeen tukemaan omais- ja perhehoitajien jaksamista, kertoo Tuija Koivisto.

 

Yhtenäiset ohjeet Keski-Suomessa ja omaishoitajien arjen tuki puhuttivat seminaarissa

 

Asiakaslähtöisestä omaishoidon kehittämisestä seminaarissa alusti hankepäällikkö Jaana Koinsaari Essoten hallinnoimasta Ossi-hankkeesta.

-Maakunnalla tulee olla paitsi yhtenäiset ohjeet omaishoidon tuesta, myös omaishoidon strategia, korosti Jaana Koinsaari.

 

Omaiset ja läheiset liitto ry on kantanut huolta siitä, ettei omaishoidon tuen kriteerejä yhtenäistäessä mentäisi maakunnan huonoimman vaihtoehdon mukaan. Omaisistaan ja läheisistään huolehtii tällä hetkellä yli miljoona suomalaista, mutta varsinaisia sopimusomaishoitajia heistä on noin 45.000.

-Muutoksessa on pidettävä huolta kaikista tukea tarvitsevista omaishoitoperheistä, muistutti Omaiset ja läheiset liitto ry:n  järjestöpäällikkö Merja Purhonen.

 

Seminaariosallistujat pitivät tärkeänä kiinnittää huomiota omaishoitajien tukemiseen. Konkreettisia keinoja ovat omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset, valmennus, monipuoliset virkistysvapaat ja omaishoitajan vapaan järjestelyvaihtoehtojen lisääntyminen.

 

Yleisesti seminaarissa nähtiin mahdollisuutena, että maakunnan yhteisten kriteerien, ohjeiden ja palvelusisältöjen myötä omaishoitoperheet tulevat olemaan yhdenvertaisempia kuin nyt.

Maakunnalla uskotaan olevan paremmat mahdollisuudet tarjota yksilöllistä ja räätälöityä tukea omaishoitoperheille muun muassa henkilökohtaisen budjetoinnin kautta.

Maakunnan haasteena nähtiin, että päätökset tehdään kaukana asiakkaan arjesta ja saavutettuja etuja voidaan menettää.

 

Lisätietoja: I&O muutosagentti Tuija Koivisto, puh. 050 462 3950, tuija.koivisto@jkl.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.