Blogi: SOTE-juna etenee, LAPE puksuttaa vierellä

Keski-Suomen sote-juna etenee kovalla vauhdilla. Edessä häämöttää valinnanvapauspilotti, sitä ennen kyytiin on lastattava kattavasti määritellyt järjestämisen ja tuottamisen ratapalkit sekä rakennettava radan varten yhtiöt sote-palveluita varten. Sote-junan viereisellä radalla samaan suuntaan etenee lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa kyydittävä LAPE-juna. LAPE on startannut vuoden 2017 alussa, pääteasema häämöttää vuoden 2018 lopussa. LAPE-radan ovat rakentaneet STM vastuullisena ministeriönä yhdessä OKM:n kanssa.

LAPE uudistaa lapsi- ja perhepalveluita sisällöllisesti, tavoitteena on saada palveluverkosto toimimaan oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti niin, että lapset ja perheet saavat avun oikeaan aikaan silloin, kun he sitä arjessaan tarvitsevat. Palveluissa tuetaan perheiden omia voimavaroja huomioimalla perheen omat vahvuudet ja erityispiirteet. Perheen kanssa tehdään yhdessä yksi suunnitelma, miten perhettä autetaan ja tuetaan yhteistyössä. LAPE-juna tähtää rakentamaan matalankynnyksen peruspalveluita asukkaiden elinympäristöön niin, että työmaa ei painotu erityispalveluihin, kuten lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Tähän tarpeeseen vastataan muun muassa luomalla kattava perhekeskusverkosto koko maakunnan alueelle.

Periaatteina asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus, vaikuttavuus ja tehokkuus

LAPEn ja soten yhteisiä rata-aineksia ovat asiakaslähtöisyys, oikea-aikaisuus, vaikuttavuus ja tehokkuus. Näiden periaatteiden päälle ollaan rakentamassa uutta sote-rataa kattavasti koko maahan. Rataa kulkiessa asukkaat saavat tarvitsemaan sote-palvelun elinympäristöstään viivytyksettä. Kun sote rakentaa uutta palveluntuottajaverkostostoa, LAPE uudistaa jo olemassa olevien palveluiden sisältöjä muun muassa määrittelemällä yhteistä tietopohjaa, levittämällä hyväksi havaittuja työmenetelmiä ja edistämällä eri toimijoiden yhteistyökäytäntöjä. Palvelusisältöjen saatavuus, toimivuus ja yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä määrittelemään, miten sote ja LAPE siinä vanavedessä tulevat onnistumaan.

Keski-Suomen omaan KSLAPE-junan vaunuihin on pakattu perhekeskustoimintamallin lisäksi lapsi- ja perheystävällisen toimintakulttuurin-rakennuspalikoita, kuten lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi sekä lapsiystävällinen kunta-formaatti. Vaunuissa ovat mukana ainekset myös toimivien yhteistyökäytäntöjen luomiseen matalan tason peruspalveluiden, kuten neuvolan, päivähoidon ja koulun välille. Saumattoman, toimivan yhteistyön palikoista rakennetaan siltaa myös perus- ja erityispalveluiden välille. Kun homma toimii, esimerkiksi väsynyt vanhempi saa avun neuvolasta niin, että vanhemmat ja terveydenhoitaja yhdessä tapaavat sosiaali- ja perhetyöntekijää ja tekevät suunnitelman, miten uupunutta vanhempaa autetaan perhetilanne huomioiden eri palveluiden yhteistyönä.

Neuvolat ripoteltuna radan varrelle sote-keskuksiin, miten käy jatkoyhteyksien?

Neuvolatoiminta on ollut vuosikymmeniä keskeinen ennaltaehkäisevä ja terveyttä edistävä terveydenhuollon rakenne suomalaisessa yhteiskunnassa. Neuvola on myös yksi keskeinen toimija perhekeskusverkostossa, joka kokoaa alueen lapsiperhepalvelut yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Kansallisen sote-junan tahtotila on ripotella neuvolat radan varteen eri tuottajien sote-keskuksiin ajatuksena helpottaa saatavuutta sekä markkinat avaamalla tehostaa palvelun tuottamista. Toivottavasti sote-junan neuvolavaunulle ei käy kuin VR:lle: Pendolinon vaunujen yhteenkytkentäongelmat risteysasemilla ovat aiheuttaneet sen, että junanvaunut joutuivat usein kulkemaan peräkkäin pääteasemalle ja seurauksena on ollut useampien junavuorojen myöhästyminen ja edelleen häiriöitä jatkoyhteyksiin.

Keskeistä on pysähtyä miettimään, miten turvataan yhtenäinen palvelupolku äitiysneuvolasta synnytysvastaanoton kautta lastenneuvolapalveluihin ja siitä muihin jatkoyhteyksiin. Miten tähän kytketään muiden erityispalveluiden vaunut silloin, kun matkustaja niitä tarvitsee? Pärjäävä matkustaja osaa hypätä kyytiin suuntanaan oikea sote-asema, mutta miten käy matkustajalle, jonka lastina on esimerkiksi liiallista päihteidenkäyttöä ja kykenemättömyyttä sitoutua tuen piiriin? Kuinka tieto ja apu välittyvät eri sote-keskusten neuvoloista maakunnan liikelaitoksissa sijaitseviin erityispalveluihin ja takaisin? Kuinka painavan selkärepun kanssa matkustavia pystytään saumattomasti yhteistyössä auttamaan? Tätä rataverkoston kohtaa on pohdittava tarkkaan ja rakennettava Keski-Suomen sote-rata oikeasti yhtenäiseksi asiantuntija-arkkitehtien näkemykset huomioiden.

Aikataulut vauhdittajana – toimijat mukana muutoksen tekemiseen!

Yleisesti tiedossa on, että junaliikenteen aikataulut pitävät harvoin. Sote-junan saapuminen väliaikaishallinnon asemalle on hiukan myöhästynyt. Myös LAPE-juna kulkee aikataulusta jäljessä. Pääteasema voidaan kuitenkin saavuttaa ajallaan. KSLAPE-junassa on hyvä tekemisen meininki ja juna etenee! Tällä hetkellä työn alla on saada kaikki kunnat ja muut LAPE-toimijat mukaan muutosohjelman toteuttamiseen, rakentamaan yhteisten, uudistuneiden LAPE-palveluiden verkostostoa kattavasti koko maakuntaan. Kun junien pääteasema, uusi Keski-Suomi, aloittaa toimintansa vuonna 2019, LAPE-toimijoilla on käytössä yhtenäiset tavat tehdä työtä ja valmius tarjota maakunnan asukkaille laadukkaita ja vaikuttavia lapsi- ja perhepalveluita.

 

 

 

 

 

Hanna Hämäläinen
Keski-Suomen muutosagentti
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
hanna.k.hamalainen(a)jkl.fi, p. 014 266 0992 tai 050 304 6670

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.