Maakunnan tuleva sote-palvelurakenne hahmottuu hiljalleen – väliaikaishallinnon myötä kokonaisuus lähtee konkretisoitumaan

Keski-Suomen sote-johdosta koostuva palvelutuotantotyöryhmä keskusteli tänään kokouksessaan sote-palveluiden mahdollisista sijoittumisista maakunnalliseen yhtiöön tai liikelaitokseen. Eniten keskustelua herätti neuvoloiden asema. Tämän hetkisten lakiluonnosten mukaan neuvolapalveluiden sijoittuminen ratkaistaan myöhemmin itsenäisesti jokaisessa maakunnassa.

Neuvolapalvelut voidaan tulevaisuudessa järjestää joko sote-asemalla niin sanottuna suoran valinnan palveluna tai ne voidaan järjestää maakunnan liikelaitoksessa. Mikäli neuvolapalvelut ovat osa liikelaitoksen palvelua, poliittisella päätöksellä voidaan velvoittaa, että liikelaitos tarjoaa palvelua lähellä asukkaita kaikilla maakuntaan muodostuvilla sote-asemilla tai niin sanotuissa perhekeskuksissa. Asiakkaalle sijoituksella ei siten ole merkitystä, neuvolapalvelut tulevat jatkossakin olemaan ns. lähipalvelua.

Järjestämisen näkökulmasta asia on kuitenkin harkittava tarkkaan, sillä maakunnallisessa valmistelussa tulee ratkaista ne mekanismit, joilla varmistetaan lapsiperheiden kannalta toimivat palveluketjut. Maakunnan tulee ratkaisuillaan varmistaa, että perheet saavat toimivat palvelut myös tilanteissa, joissa perhe tarvitsee erityistä tukea.

Neuvoloiden siirtämistä osaksi suoran valinnan palveluita puoltaa perheen saamien palveluiden muodostama eheä kokonaisuus. Mikäli neuvola on osa sote-keskusta, koko perhe asioi saman toimijan palveluissa ja ideaalitilanteessa perheettä hoitaa samat ammattilaiset. Kuitenkin niissä tilanteissa, joissa lapsiperhe tarvitsee erityistä tukea, tiivis yhteistyö liikelaitoksessa toimivien sosiaalipalveluiden kanssa on tärkeää.

Neuvolapalveluiden, kuten muidenkin ei-laissa määriteltyjen sote-palveluiden sijoittuminen Keski-Suomessa ratkaistaan vasta tulevan maakuntavaltuuston toimesta vuonna 2018. Asiasta käydään kuitenkin jo nyt keskusteluja, sillä mahdollinen hakeutuminen valinnanvapauspilottiin edellyttää jo etupainotteisesti miettimään, mitä palveluita kokeilussa tuotettaisiin sote-keskuksessa ja mitä jäisi mahdollisen pilotin ulkopuolelle.

Ensimmäinen karkea versio Keski-Suomen mahdollisesta palvelurakenteesta uudessa mallissa julkaistaan asiantuntijatyöryhmien loppuraporteissa kesäkuussa. Esivalmisteluraporttien pohjalta linjauksia lähdetään tarkentamaan väliaikaishallinnon toimesta. Lopulliset päätökset tekee tuleva maakuntavaltuusto vuonna 2018. Mikäli Keski-Suomi hakeutuu valinnanvapauspilottiin, sote-asemien toiminta tulee käynnistää kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
– Palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001
– Maakunnan sote-palveluiden järjestämistä pohtineen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.