Valinnanvapauspilotin selvitystyö Keski-Suomessa jatkuu yhtiöittämisen osalta

– Kuntien virkamiehistä koostuvat työvaliokunta suhtautuu myönteisesti mahdolliseen pilottikokeiluun

Keski-Suomen sote-uudistuksen koordinoinnista vastaava virkamiehistä koostuva työvaliokunta keskusteli tänään maakunnan mahdollisesta hakeutumisesta valtakunnalliseen valinnanvapauspilottiin.

Ministeriöt ovat ilmoittaneet, että maakunnille osoitetaan vuosina 2017-2018 yhteensä noin 100 miljoonan euron määräraha, jolla voidaan pilotoida valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen varsinaisten lakien voimaantuloa. Raha jaetaan kokeiluun mukaan valittaville maakunnille.

Keski-Suomen maakunnalta on tiedusteltu kiinnostusta ja valmiutta hakeutua maakunnalliseen kokeiluun. Hankehakemus kokeilusta tulee jättää kesä-elokuussa 2017 ja rahoituspäätökset tehdään syksyn aikana. Operatiivisesti pilottikokeiluiden tulee käynnistyä viimeistään 30.6.2018. Ehtona kokeiluun mukaan pääsylle on, että pilottiin osallistuu maakunnan alueen kunnat tai kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta.

Työvaliokunnassa todettiin, että maakunnallinen pilotti parantaisi julkisen toimijan valmiutta ja palveluverkon ylläpitoa sote-muutoksen ja maakunnan yhtiömuotoisen toiminnan käynnistymisen osalta. Kuntien kannalta haasteellista on kuitenkin se, että kokeilussa sote-aseman palvelut tuotettaisiin yhtiömallilla. Maakunnallisesti tämä tarkoittaisi sitä, että pilotin aikana ennen maakunnan aloitusta (1.1.2019 asti) kunnat omistaisivat sote-yhtiön ja kantavat siten myös yhtiömuotoisen toiminnan riskit mm. kustannusten osalta.

Pilottikokeiluiden toteutus yhtenäistäisi maakunnan palveluita ja niiden myöntämisperusteita

Pilottihankkeissa on mahdollista kokeilla joko suoran valinnan palveluja (ns. sote-keskusta koskevat pilotit) tai henkilökohtaista budjettia. Suoran valinnan palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, joissa asiakas voi itse valita palveluntuottajan suoraan ilman maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia.

Keski-Suomessa kokeiluun mukaan lähteminen tarkoittaisi sitä, että Keski-Suomeen perustettaisiin maakunnallinen tuotantoyhtiö jo vuonna 2018. Yhtiö tuottaisi sote-keskuksen palvelut, suun terveydenhuollon palvelut sekä mahdollisesti myös asiakassetelillä tuotettava palveluita, jos sitä pidettäisiin tarpeenmukaisena. Yhtiö kilpailisi asiakkaista avoimilla markkinoilla.

Edelleen kokeilun myötä suoran valinnan piiriin kuuluvat palvelut sekä asiakassetelipalvelut määriteltäisiin yhtenäisesti koko maakunnan alueella jo vuonna 2018. Myös hinnoittelu maakunnassa yhdenmukaistettaisiin, jolloin kokeilussa eri tuottajille (maakunnan yhtiölle ja yksityisille yhtiöille) maksettaisiin yhtenäisin perustein määräytyvä kapitaatiokorvaus tai asiakassetelipalveluista yhtenäinen asiakassetelihinta koko maakunnan alueella.

Kuntien päätöksentekoa varten hankitaan parhaillaan lisäselvityksiä

Jotta asia voidaan kunnissa ja kuntayhtymissä käsitellä tiukassa aikataulussa, päätöksentekoa varten selvitetään seuraavaksi muun muassa yhtiöittämiseen liittyvät reunaehdot, yhtiön omistussuhteet sekä muodostuvan yhtiön pääomittamiseen ja riskienhallintaan liittyvät kysymykset. Samalla tarkennetaan tietoja siitä, mihin mahdollista kokeilurahoitusta voidaan yhtiömallissa kohdentaa.

Päätösvalta kokeiluun lähtemisestä on Keski-Suomen kunnilla. Kuntien kanssa käydään 2.6.2017 yhteinen neuvottelu, johon maakuntaliitto on kutsunut kuntien edustajat. Tilaisuuteen mennessä pyritään löytämään vastaukset avoinna oleviin kysymyksiin.

Valinnanvapauskokeilu ei maakunnassa ole täysin uusi, sillä Jyväskylässä on jo käynnissä ministeriön rahoittama valinnanvapauskokeilu. Kokeilua toteutetaan tällä hetkellä kolmen terveysaseman alueella. Kokeilussa on mukana 62 000 asukkaan väestöpohja. Tällä hetkellä vaihdon yksityiselle palveluntuottajalle on tehnyt noin 1500 asukasta.

Maakunnallinen kokeilu olisi toiminnallisesti kuitenkin huomattavasti laajempi. Jyväskylä on luvannut jatkovalmistelua varten luovuttaa aiemmat prosessikuvaukset sekä laskentamallit, mikäli ne helpottavat kokeiluun hakeutumista ja kokeilun valmistelua.

Lisätietoja:
– Kokouksen puheenjohtajana toiminut Laukaan kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 3403 401
– Työvaliokunnan sihteeri Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, p. 044 702 1675
– Maakunnan sote-palveluiden järjestämistä pohtineen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola, p. 044 4598 561

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.