Arviointineuvosto: Valinnanvapausuudistuksen vaikutusarvioissa paljon parannettavaa

VM 26.4.2017:
Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että valinnanvapauslain vaikutusarvioita tulisi parantaa olennaisesti, jotta päättäjillä olisi tarvittavat tiedot lakiesityksen vaikutuksista. Arvioista tulisi ilmetä selvemmin, miten esitysluonnoksessa ehdotetut toimenpiteet vastaavat uudistukselle asetettuihin keskeisiin tavoitteisiin. Uudistuksen vaikutuksista tulisi esittää enemmän määrällisiä arvioita. Esitysluonnoksessa tulisi myös kuvata tarkemmin, miten kilpailu tulisi toimimaan uudistuksen myötä syntyvillä alueellisilla terveys- ja sosiaalipalveluiden markkinoilla.

Uudistuksen edistäminen vaiheittain ajallisesti ja alueellisesti vähentäisi uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä riskejä ja mahdollistaisi luotettavampien vaikutusarviointien tekemisen. Lisäksi, mikäli riskit kokemusten karttuessa näyttäisivät realisoituvan, vaiheittainen toteutus sallisi myös tarvittavien muutosten ja sopeutustoimien tekemisen. Uudistuksen vaiheittaiseen edistämiseen ja kokeilujen ja pilottihankkeiden hyödyntämiseen tulisi kiinnittää esitettyä enemmän huomiota.

Lue lisää: http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/arviointineuvosto-valinnanvapausuudistuksen-vaikutusarvioissa-paljon-parannettavaa

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.