Keski-Suomen sote-palveluiden järjestämisen asiantuntijaryhmä keskusteli järjestäjän roolista palveluiden kohdistamisessa

Keski-Suomen sote-palveluiden järjestämisen asiantuntijaryhmä jatkoi 21.4. työpajassaan muun muassa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja aikuissosiaalityön palvelukuvauksien laatimista sekä keskusteli järjestäjän roolista palveluiden ja asiakasryhmien painotusten määrittelyssä.

Työpajassa keskusteltiin järjestäjän roolista palveluiden kohdentamisessa: millä perusteilla palveluiden järjestäjä eli maakunta voi määritellä mitä palveluja ja missä tilanteessa kullekin asiakasryhmälle tai asiakkaalle tarjotaan, mihin palveluihin satsataan tai keitä kohderyhmiä painotetaan – voidaanko esimerkiksi palveluja ja hoitoja priorisoida väestö- ja yksilötason hyvinvointi- ja terveyshyödyn perusteella. Ja kuinka paljon Keski-Suomessa voidaan poiketa muun Suomen vastaavista linjauksista.

Sote-järjestämisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus myöhempään poliittiseen päätöksentekoon Keski-Suomen maakunnan sote-palveluiden järjestämistä ohjaavista strategisista linjauksista, palvelulupauksista sekä palvelukuvauksista eli siitä, millaisia palveluja maakunnassa tarjotaan. Lisäksi ryhmä valmistelee ehdotuksen järjestämisorganisaatiosta ja sen vaatimista resursseista. Asiantuntijaryhmä työskentelee 1.7.2017 saakka.

Sote-palveluiden järjestämisen asiantuntijaryhmän seuraava työpaja on 4.5.2017. Asiantuntijatyöryhmän kokoonpano ja muistiot löytyvät osoitteesta:

www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/jarjestaminen/

Lisätietoja:

Sote-palveluiden järjestämistä pohtivan asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola (liikelaitos Saarikan johtaja), p. 014 459 8208

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.