Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä vetoaa kuntapäättäjiin: Jäitä hattuun soten ulkoistusten kanssa

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän 20.4. kokoustiedote:

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä vetoaa maakunnan kuntiin, jotta nämä pidättäytyisivät sote-palveluiden ulkoistuksista. Kansalaisten tasavertaisuus uudessa maakunnassa ei toteudu, jos sen budjettia ja palvelurakennetta sidotaan nyt ulkoistussopimuksilla.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä vetoaa maakunnan kuntiin, jotta nämä pidättäytyisivät sote-palveluiden ulkoistuksista. Kansalaisten tasavertaisuus uudessa maakunnassa ei toteudu, jos sen budjettia ja palvelurakennetta sidotaan laajoilla ja pitkäkestoisilla ulkoistussopimuksilla.

– Miten voidaan oikeudenmukaisesti jakaa maakunnan yhteinen 1 mrd vuosibudjetti, jos rahaa on ennakkoon sidottu joitakin kuntia koskeviin sopimuksiin?” kysyy sote-järjestämistyöryhmän puheenjohtaja, perusturvaliikelaitos Saarikan johtaja Mikael Palola. Soteuudistuksessa halutaan luoda Keski-Suomeen kokonaisvaltaiset, toimivat palvelut. Mikäli osa toiminnoista on siirretään nyt maakunnan ulottumattomiin, vaikeutetaan tätä uudistuksen päätehtävää. Palveluiden järjestämisestä vastaavan maakunnan tulee aidosti voida määrittää kansalaisten palvelut ja palvelutuottajien kriteerit.

Ulkoistus ei ole tarpeen myöskään kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi, sillä Keski-Suomen soteuudistukseen ehdotettu puolen tunnin palvelulupaus takaa, että palvelut ovat jatkossakin saatavilla maakunnan kaikissa osissa.
Poliittinen ohjausryhmä muistuttaa, että vetoomuksen tarkoituksena ei ole vaikeuttaa kilpailua. Valinnanvapautta ei kuitenkaan pidä pyrkiä rajoittamaan etukäteisillä sopimuksilla yksittäisten toimijoiden kanssa.

– Jotta saamme luotua aidosti hyvän uudistuksen, meidän tulee toimia jo nyt kuin olisimme yksi kunta, Palola summaa.

Valinnanvapauden pilotointi kiinnostaa Keski-Suomea

Sosiaali- ja terveysministeriö hakee pilottialueita koko maakunnan kattaviin valinnanvapauden kokeiluihin. Ohjausryhmä kuuli ennakkotietoa pilotoinnin reunaehdoista: kokeilumaakunnat valitaan syksyllä, pilotointi käynnistyy alkuvuodesta 2018 ja varsinainen yhtiöitettyjen sote-keskusten palvelutoiminta alkaa kesällä 2018. Ministeriö on varautunut tukemaan pilottimaakuntia useiden miljoonien valtiontuella. Tärkeänä etuna pilottimaakunnille on vuoden 2022 loppuun saakka ulottuva siirtymäkausi. Käydyn keskustelun perusteella Keski-Suomessa on kiinnostusta osallistua pilotointiin. Suunniteltua nopeampi aikataulu on mahdollisuus: ”Nopeilla ratkaisuilla julkinen ja yksityiset toimijat pääsevät kilpailemaan samalta viivalta”, toteaa Mikael Palola.

Yhtiöittämisen valmistelu käyntiin

Sote-palveluiden yhtiöittämisen valmistelu käynnistetään välittömästi, linjasi poliittinen ohjausryhmä. Samalla seurataan lakien valmistumista sekä haetaan liiketoimintamalleja myös muista maakunnista ja yritysmaailmasta. Toimintakulttuurin ja johtamisen muutos on prosessin onnistumisen kannalta kriittisin tehtävä, joka tuo myös suurimmat uudet mahdollisuudet. Ohjausryhmä kantoi huolta henkilöstön jaksamisesta ja korosti muutostuen tärkeyttä.

Keski-Suomessa uuden toimintakulttuurin luomisen aika – muutos on positiivinen mahdollisuus myös henkilöstölle

Kaikki esivalmisteluvaiheen työryhmät ovat jättäneet aikataulussa toiset väliraportit, joista koostetaan kokonaisehdotus sidosryhmien kommenteille toukokuussa. Raportit sisältävät kunnianhimoisia, mutta saavutettavia palvelulupauksia, mm. hyvinvointia, ripeää asiantuntijuutta, turvallisuutta, osallisuutta ja ennen kaikkea palveluja koko maakunnassa.

Henkilöstötyöryhmä kertoi osana väliraporttiaan, että muutoskeskustelut on jo aloitettu monissa organisaatioissa. Useissa puheenvuoroissa korostettiin uuden toimintakulttuurin rakentamisen tärkeyttä. Henkilöstö otetaan entistä vahvemmin mukaan muutoksen valmisteluun, sillä henkilöstö luo tulevan maakunnan uuden toimintakulttuurin yhdessä.

Työryhmä on toimittanut muutoskeskustelujen tueksi ensimmäisen yhteistoiminnan tukimateriaalipaketin. Tietoa on tarjolla videon ja kirjallisen aineiston muodossa mm. liikkeenluovutuksen periaatteista.

Muutos avaa monille aiempaa laajemmat uramahdollisuudet – uudistuksen jälkeistä sijoittumista ei kenenkään kohdalla luonnollisesti vielä tiedetä, mutta avautumassa on osaavien työntekijöiden markkinat.
Väliaikaishallinnon aikana eli syksystä 2017 alkaen tietoa ja vuorovaikutusta lisätään. Henkilöstön muutostuki on ensisijaisen tärkeää uudistuksen valmistelussa.

Väliaikaishallinnosta jo selkeämmät näkemykset

Projektipäällikkö Pirjo Peräaho kertoi väliaikaishallinnon valmistelusta ja neuvotteluista, joita jatkettiin 20.4. kunnanjohtajien kanssa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa on neuvottelujen perusteella täydennetty ja neuvottelut jatkuvat vielä toukokuussa. Kesäkuun maakuntahallituksen tehtävänä on virallisesti asettaa toimielin, joka aloittaa toimintansa 1.7.2017 tai myöhemmin syksyllä tarvittavan lainsäädännön valmistuttua.

Puolueiden piirijärjestöt linjasivat 29.3. kokouksessaan, että väliaikaishallinnon poliittisesta ohjauksesta huolehtivat 2017 kuntavaalien jälkeen muodostettava maakuntavaltuusto ja -hallitus. Kesäkuussa 2017 kuntiin lähetetään kutsut edustajainkokoukseen, joka järjestetään jo ennen kesälomia. Uusi maakuntavaltuusto pyritään kutsumaan koolle 4. elokuuta.

Valmistelutoimielin toimii maalis-huhtikuuhun 2018 saakka, jolloin maakuntavaltuuston valitsema uusi maakuntahallitus aloittaa työnsä.
Ohjausryhmän kokousaineistot ovat uudistuksen nettisivuilla, jonne myös kokouksen pöytäkirja toimitetaan ensi viikon aikana.
Esivalmisteluvaiheen poliittisen ohjausryhmän seuraava, ja viimeinen kokous on ke 28.6.

Lisätiedot:

muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011
ohjausryhmän puheenjohtaja Satu Koskinen, p. 044 4596 646
projektipäällikkö Pirjo Peräaho, 040 591 0760
järjestämistyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola, 014 459 8208.

Liitteet:
MPn pohdintoja ohryssä 2017-04-20 ulkoistusasiaan (Mikael Palola)
Väliaikaishallinto Keski-Suomessa 20042017 (Pirjo Peräaho)

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.