Keski-Suomen valinnanvapauden asiantuntijatyöryhmä korostaa talous- ja henkilöstöresurssien turvaamista palvelujen yhtiöittämisessä – ja uudistuksessa laajemminkin

Valinnanvapauspalvelujen asiantuntijatyöryhmän yhtenä tehtävänä on selvittää ja valmistella tiettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtiöittämisen taloudellinen mallinnus Keski-Suomessa. Asiantuntijatyöryhmän kokoontumisessa 12.4. käytiin läpi yhtiöittämisselvityksen pohjaksi tilatut kolme loppuraporttia. Työryhmässä kommentoitiin, että loppuraporttien antama kuva maakunnan tilanteesta on osin jopa dramaattinen, mutta samalla myönnettiin, että nykyinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalli ei ole enää jatkossa riittävä. Loppuraportit tarjosivat arvioita siitä, mitä maakunnan sote-palvelujen kysynnässä ja tarjonnassa voi tapahtua tulevina vuosina ja mikä on resurssitarve esimerkiksi henkilöstön osalta. Raportit viittaavat, että koko Keski-Suomen alueella tulee olemaan palveluntuottajien välistä kilpailua.

– Viranomaisen toiminnan yhtiöittäminen on pitkä prosessi. Keski-Suomessa tehdään laskelmia siitä, miten julkinen toimija voisi olla tulevaisuudessa tasaveroisessa kilpailuasemassa yksityisen toimijan kanssa. Tuotteistuksen ja toimintakulttuurin muuttaminen ja samalla nykyisistä päivittäisistä palveluista vastaaminen on haastava yhtälö, kommentoi asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo.
– Työryhmän mukaan taloudelliset realiteetit on hyväksyttävä, mutta henkilökunnan sitouttamiseen, kouluttamiseen ja työmenetelmien kehittämiseen on panostettava. Tämä parantaa myös maakunnan julkisten toimijoiden asemaa valtakunnallisessa kilpailussa osaavasta työvoimasta. Loppuraporteissa esitetty simulointi voi olla yksi hyödynnettävä keino, kun henkilöstömitoitusta arvioidaan maakunnan eri osissa.

Jyväskylän kaupungin perusturvan lakimies Tuomo Ratinen esitteli työryhmälle sopimusselvitystyön tilannekatsauksen. Tavoitteena on kerätä sote-muutoksen pohjaksi kaikkien Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien palveluntuotanto- ja tukipalvelusopimukset. Laskuista on jo jätetty pois tiettyjä sopimustyyppejä, kuten ict-sopimukset, joita kerätään muissa yhteyksissä maakunnassa tai valtakunnallisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli myös tuoreeltaan ehdottanut sote-pilottien, esimerkiksi valinnanvapauskokeilun, laajentamista maakunnalliseksi. Työryhmässä keskustelua herättivät esimerkiksi maakunnalliset resurssit, tietojärjestelmät ja hinnoittelu. Ministeriön tavoiteaikataulu on tiukka, mutta työryhmä ei sulkenut pois mahdollisuutta pilottien laajentamiseen sekä suhtautui kokeiluihin ja niiden laajentamiseen melko myönteisesti.

Toukokuun tapaamisessaan asiantuntijaryhmä arvioi Keski-Suomen valmiutta tuottaa sote-palveluja monituottajamallilla, huomioiden nykyiset ja uudet palvelumallit maakunnassa (asiakassetelit, henkilökohtainen budjetti ja ostopalvelu). Työryhmän toinen väliraportti käsitellään Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisessa ohjausryhmässä huhtikuussa ja lopullinen raportti viedään ohjausryhmän keskusteltavaksi kesällä.

Lisätietoja:
Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3001, kati.kallimo(at)jkl.fi
Linkki asiantuntijatyöryhmän sivulle

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.