Johtoryhmän tiedote: Keski-Suomen uuden maakunnan palvelulupaukset sidosryhmien kommenteilla toukokuussa

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän 6.4. kokoustiedote

Asiantuntijatyöryhmien väliraporttien lisäksi johtoryhmä keskusteli vilkkaasti yhtiöittämisen valmistelusta sekä yhteistoiminta-ohjeistuksesta.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmät ovat laatineet toiset väliraportit, jotka syventävät alkuvuodesta saatuja hahmotelmia palvelukokonaisuuksista. Väliraportit löytyvät kootusti netistä: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/valiraportit/

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työryhmät ovat jatkaneet mm. palvelulupausten ja muutosvision valmistelua sekä hahmotelleet palveluiden tuottamisen strategisia linjauksia. Ryhmissä on pohdittu eri näkökulmista, mitä palveluita tuottaisi yhtiö ja mitä liikelaitos. Yhtiöön siirtyy lakiluonnoksen mukaan suoran valinnan palveluiden ohella asiakassetelillä hankittavat palvelut kuten kotihoito ja palveluasuminen.

Maakuntauudistuksen työryhmät ovat laatineet ehdotukset tulevaisuuden palveluista ja palvelukanavista sekä käynnistäneet keskustelun palveluiden järjestämisen ja tuotannon eriyttämisestä.

Asiantuntijaryhmien rinnalla on aloitettu maakuntastrategian, maakuntakonsernin ja tiedolla johtamisen suunnittelu. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien palveluista soten ja kasvupalveluiden yhdyspinnassa on laadittu selvitys.

Johtoryhmä päätti tarkentaa asiantuntijatyöryhmien toimeksiantoa mm. niin, että kaikilta työryhmiltä pyydetään myös parhaat esimerkit työ- ja toimintatavoista, joita hyödynnetään jatkossa uuden maakunnan toimintakulttuurin ja johtamisjärjestelmän perustana. Työryhmien tehtävänä on kuunnella jatkuvasti herkällä korvalla myös henkilöstöä.

Lisäksi uusina tehtävinä, seuraavien maakuntapalveluiden valmisteluun nimettiin vastuuhenkilöt:
– maatilapalvelujen kokoaminen, vastuuhenkilö Jari Halttunen Laukaan maaseutuhallinnosta;
– rahoituspalveluiden kokoaminen (rakennerahastot, maaseudun kehittämisrahoitus, maatilojen suorat tuet, kansallinen rahoitus), vastuuhenkilö Taina Lommi ELY-keskuksesta;
– aluekehittämisen, maaseudun kehittämisen ja alueiden käytön kattava palvelukokonaisuus, vastuuhenkilö Pekka Hokkanen Keski-Suomen liitosta;
– maakuntien yhteistyönä järjestettävät palvelut, vastuuhenkilö Pasi Patrikainen ELY-keskuksesta.

Poliittinen ohjausryhmä käy evästyskeskustelun väliraporttien pohjalta 20.4.2017. Evästysten perusteella työstetään huhtikuun aikana kokonaisehdotus, joka tuodaan toukokuun alussa maakunnan sidosryhmien kommentoitavaksi. Palaute pyydetään pe 26.5.2017 mennessä.

Kommenttikierroksen jälkeen asiantuntijatyöryhmät jättävät 9.6.2017 esivalmisteluvaiheen lopullisia ehdotuksia palvelukokonaisuuksista ja niiden tuotantomalleista. Esivalmisteluvaihe päättyy kesäkuun lopussa, jolloin poliittinen ohjausryhmä luovuttaa tarkennetun ehdotuksensa 1.7.2017 aloittavan väliaikaishallinnon työn perustaksi.

Yhtiöittämiseen liittyy kiinteästi myös tuotteistamisen ja toimintakulttuurin näkökulmat

Jory keskusteli myös sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtiöittämisen valmistelusta ja vie asian seuraavaksi poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn (20.4.). Valmistelulla tähdätään julkisen palvelutuotannon kilpailukykyyn avoimilla markkinoilla heti 1.1.2019 alkaen. Yhtiöittämisen suunnittelua ohjaa valmisteilla oleva lainsäädäntö, erityisesti valinnanvapauslaki. Reunaehtoja asettavat mm. laissa säädeltävät aikataulut valinnanvapauden käynnistymisestä, asiakkaiden listautumisesta ja mahdollisista siirtymäajoista.

Ennakoinnilla halutaan parantaa julkisen yhtiön toimintaedellytyksiä. Jos valmistelua ei tehdä ajoissa, voi syntyä tilanne, jossa markkinoilla jo toimivat tahot rekrytoivat asiakkaita, tiloja ja henkilöstöä eikä julkisella yhtiöllä ole valmiutta vastata kilpailuun. Nopea aikataulu on tosin haasteellista myös mm. tuotteistamisen ja toimintakulttuurin rakentamisen näkökulmista, ja muutoksen sisäistäminen vaatii paljon myös henkilöstöltä.

Muut asiat: Yhteistoiminnan valmistelu aloitetaan toukokuussa

Johtoryhmä sai kuulla henkilöstötyöryhmän valmistelemasta yhteistoiminnan vaiheiden mallinnuksesta. Työryhmä on laatinut ohjeistuksen työnantajille, jotka tulee käsitellä yhteistoiminnassa 31.5.2017 mennessä. Ohjeistus julkaistaan lähiaikoina myös ks2019 –sivustolla ja lähetetään kaikkiin luovuttaviin organisaatioihin. Jokaisen työnantajan on huolehdittava avoimesta keskustelusta, kattavasta tiedottamisesta ja hyvästä yhteistoiminnan hengestä. Kaikilla esimiehillä on oltava valmiudet käsitellä uudistusta ja sen vaikutuksia oman henkilöstönsä kanssa – tätä esimiestyötä tuetaan myös erityisen viestintämateriaalin avulla. Henkilöstöryhmä on valmistautunut kokoamaan seuraavan yhteismenettely-ohjeen kesällä, joka tulee kattamaan väliaikaishallinnon aikaisen yhteistoiminnan.

Väliaikaishallinnon ensimmäinen neuvottelu pidettiin 24.3.2017, jossa keskustelua herätti ennen kaikkea kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden jäsenet ja varajäsenet. Seuraavaksi asiaa käsitellään kuntajohtajien kokouksessa 20.4.

Johtoryhmä totesi lisäksi, että sekä valtakunnallisesta että maakunnallisista perustettavista palvelukeskuksista odotetaan paitsi valtakunnallisia linjauksia, tehdään myös toukokuun alkuun tarkempi selvitys, ja toimeksianto annetaan talous- ja tukipalvelut –työryhmälle.

Johtoryhmän kokousmuistio tulee kokonaisuudessaan uudistuksen nettisivuille lähipäivinä, osoitteeseen: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/johtoryhma/

Poliittisen ohjausryhmän kokous on torstaina 20.4.

Lisätiedot:
muutosjohtaja, maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011
projektipäällikkö Pirjo Peräaho, 040 591 0760.

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.