Sote-palveluiden yhtiöittäminen ja yhtiöön tulevat palvelut pohdinnassa eri asiantuntijatyöryhmissä

Keski-Suomen sote-uudistuksen työvaliokunta kävi tänään läpi sote-uudistusta valmistelevien asiantuntijatyöryhmien väliraportit. Väliraporteissa ollaan yksimielisiä siitä, että yhtiöittämisen valmistelussa  tulee edetä ripeästi, jotta vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden julkinen palvelutuotanto on kilpailukykyinen ja valmis toimimaan markkinoilla.

Työvaliokunta linjasi 10.3. olleessa kokouksessaan, että yhtiöittämisen edellyttämiin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Tavoitteena on, että perustettava yhtiö tai yhtiöt voidaan ottaa käyttöön 1.1.2019. Yhtiöittämisen suunnittelua ohjaa vahvasti valmisteilla oleva lainsäädäntö ja erityisesti valinnanvapauslain lopullinen muoto lausuntokierroksen jälkeen. Reunaehtoja asettavat mm. lakiin asetettavat siirtymäajat sekä esimerkiksi valinnanvapauden käynnistymisen sekä asiakkaiden listautumisen ajankohta

Yhtiöittämisen valmistelulla etupainotteisesti halutaan parantaa julkisen yhtiön toimintaedellytyksiä. Mikäli yhtiöittämisen valmisteluun ei ryhdytä ajoissa, voi syntyä tilanne, jossa markkinoilla jo toimivat tahot rekrytoivat sote-palveluiden asiakkaita, tiloja ja henkilöstöä eikä julkisella yhtiöllä ole valmiutta vastata kilpailuun.

Asiantuntijatyöryhmät jättävät esivalmisteluvaiheen loppuraporttinsa 1.7.2017 mennessä

Sote-uudistuksen kolmessa asiantuntijatyöryhmässä (järjestäminen, valinnanvapaus sekä liikelaitos) on jatkettu mm. palvelulupausten ja muutosvision valmistelua sekä tehty hahmotelmia palveluiden tuottamisen strategisista linjauksista. Laajoja palvelukokonaisuuksia, kuten työterveyshuoltoa, mielenterveys- ja päihdetyötä sekä Nova-sairaalan toimintamallia on valmisteltu kevään aikana käynnistetyissä pop-up-teemaryhmissä.

Asiantuntijatyöryhmissä on lisäksi hahmoteltu erilaisia vaihtoehtoja siitä, mitä palveluita nykyisistä palveluista voisi siirtyä yhtiöön ja mitä palveluita jää liikelaitokseen. Yhtiöön tulee lakiluonnoksen mukaan siirtyä suoran valinnan palveluiden lisäksi ns. asiakassetelillä tuotettavat palvelut kuten kotihoidon ja asumisen palvelut. Näin ollen liikelaitoksen tuotettavaksi jäisi mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalapaikat, vaativan erityistason sairaanhoito ja päivystys, erityistason sosiaalityö, palvelutarpeen määrittely sekä palveluiden myöntäminen ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Väliraportteja esitellään poliittiselle ohjausryhmälle 20.4.2017.

Asiantuntijatyöryhmät jatkavat kevään ajan tiivistä esivalmistelutyötä ja luovuttavat loppuraporttinsa väliaikaishallinnolle 1.7.2017 mennessä. Valmistelussa siirrytään kevään aikana yhä operatiivisemmalle tasolle ja käydään läpi esimerkiksi palveluiden myöntämisen kriteereitä sekä asiakasmaksujen periaatteita. Lisäksi otetaan kantaa mm. palveluntuottajien hyväksymisprosessiin sekä palveluiden valvontaan. Väliaikaishallinto jatkaa loppuraporttien pohjalta työtään siten, että maakuntavaltuusto voi alkaa tehdä päätöksiä konsernirakenteesta sekä yhtiöitettävien palveluiden laajuudesta 1.3.2018 alkaen.

Lisätietoja: Työvaliokunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
Työvaliokunnan sihteeri, sote-vastuuvalmistelija, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, p. 044 702 1675

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.