Paljon palveluja käyttävät asiakkaat herättivät keskustelua Keski-Suomen sote-palveluiden järjestämisen asiantuntijaryhmässä

Keski-Suomen sote-palveluiden asiantuntijaryhmä keskusteli työpajassaan muun muassa paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palveluista sekä päivystys-, ensihoito- ja vammais-palveluiden palvelustrategia- ja palvelukuvausluonnoksista.

Paljon palveluja käyttävät asiakkaat herättivät vilkasta keskustelua työryhmässä.  Jo aiemmassa asiantuntijatyöryhmän työpajassa työryhmä päätyi siihen, että paljon palveluja käyttävät asiakkaat huomioidaan eri palvelupakettien kuvauksien valmistelussa ja heidät tunnistetaan kaikissa palveluissa. Mutta millä määritelmillä asiakas tunnistetaan, ovatko eurot mittarina? Kuka on se ammattilainen, joka koordinoi, ohjaa ja ottaa vastuun asiakkaasta ja tarvittaessa kulkee rinnalla? Entä miten paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palveluketju saadaan katkeamattomaksi, myös kasvupalveluihin eli esimerkiksi koulutukseen ja työvoimapalveluihin?

Ryhmä kuuli päivystys-, ensihoito- ja vammaispalveluiden palvelustrategia- ja palvelukuvausluonnosten valmistelun vaiheesta. Päivystys- ja ensihoitopalvelukuvaukseen on kirjattu myös erimerkiksi Päivystys olohuoneessa -malli.
– Palvelupakettien kuvaustyö etenee hyvällä vauhdilla, erityisesti palvelujen sisältöjen määrittelyssä ollaan pitkällä. Haastavampia määriteltäviä ja pohdittavia esimerkiksi vammaispalveluiden osalta ovat: millä palvelutarvetta mitataan, mitkä ovat konkreettiset palvelun myöntämisen kriteerit tai kuka palvelun voi myöntää. Tai onko esimerkiksi vammaispalveluissa jotain, joka voisi kuulua suoravalinnan piiriin, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Mikael Palola pohtii.

Asiantuntijatyöryhmän kokoonpano ja muistiot löytyvät osoitteesta:
www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/jarjestaminen/

Lisätietoja:
Sote-palveluiden järjestämistä pohtivan asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola (liikelaitos Saarikan johtaja), p. 014 459 8208

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.