Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasraati kokoontui tänään ensimmäistä kertaa

– Raatilaisten mukaan alustavat hahmotelmat maakunnan sote-palveluiden palvelulupauksista ovat oikeansuuntaisia

Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustyön tueksi perustettu asiakasraati kokoontui tänään ensimmäistä kertaa. Ensimmäiseen tapaamiseen osallistui yli 30 aktiivista asukasta eri puolilta maakuntaa.

Kokouksessaan raati käsitteli sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle Keski-Suomessa hahmoteltuja alustavia strategisia linjauksia sekä palvelulupauksia. Teemoja raadille esitellyt Mikael Palola totesi tähtäimen olevan korkealla.

– Valmistelussa lähdetään siitä, että Keski-Suomessa on vuonna 2025 korkeimmat laatukriteerit täyttävät integroidut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palveluiden saatavuus on vuonna 2025 maan parhaalla tasolla maantieteelliset etäisyydet huomioiden, Palola tiivisti.

Palvelulupausten hahmotelmissa todetaan muun muassa, että kaikilla asukkailla on yhdenvertaiset palvelut ja palvelukriteerit kuntarajoista riippumatta. Vastaanottoluonteiset palvelut ovat tarjolla tavanomaisin asioinnissa käytettyjen liikennevälinein enintään 0,5 tunnin päässä kotoa. Palola totesi, että alustavassa hahmottelussa ei ole vielä määritelty lupauksia kotiin tuotavista palveluista tai asumispalveluista. Ne tullaan kuitenkin laatimaan valmistelun edetessä.

Raati totesi tavoitteiden olevan oikeansuuntaisia asukkaiden näkökulmasta. Huoli oli kuitenkin siitä, mennäänkö uudistuksessa eurot vai asukkaiden tarpeet edellä. Palveluiden käyttäjien kuulemista pidettiin tärkeänä, jotta erilaiset tarpeet tulevat huomioiduksi. Raati korosti lisäksi, että palveluiden yhteisten myöntämiskriteereiden laatiminen on tärkeää, ettei palveluita anneta vain niille, jotka niitä kovaäänisimmin osaavat vaatia.

Raati painotti myös sosiaalipalveluiden roolia uudistustyössä. Raadin mukaan palveluita ei saa enää siirtää esimerkiksi Kelalle vaan niiden tulee säilyä lähellä asukkaita. Lisäksi raati toivoi nykyistä parempaa tiedonkulkua eri viranomaisten välillä sekä vahvaa palveluohjausta tulevassa palveluviidakossa niille asukkaille, jotka eivät sitä yksin pysty hahmottamaan.

Uudistustyötä ja perusteellista valmistelua pidettiin hyvänä asiana, sillä nyt on aito mahdollisuus nostaa keskusteluun ne asiat, jotka ovat ongelmallisia. Raatilaiset totesivat, että mikäli uudistusta ei tehtäisi yhdessä, samoja asioita ja ongelmakohtia pohdittaisiin yksin eripuolilla maakuntaa. Palveluista ja niiden ongelmakohdista tulee keskustella maakunnassa systemaattisesti ja miettiä yhdessä, mikä voisi olla paras mahdollinen ratkaisu niin asiakkaiden kuin eurojenkin näkökulmasta.

Käynnistynyttä asiakasraatia pidettiin tärkeänä muotona vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden muodostumiseen. Asiakasraati korosti palveluiden käyttäjäkokemusten merkitystä ja huomioimista palveluiden kehittämistyössä. Raati kokoontuu seuraavan kerran kesäkuun 6. päivä.

Raadin tehtävät

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tukena toimiva asiakasraati on suora vaikuttamiskanava kuntalasille, jotka haluavat tuoda esille näkemyksiään ja ajatuksiaan valmistelutyöhön liittyen. Asiakasraadin toiminnalla halutaan osaltaan varmistaa se, että asiakasnäkökulma tulee laajasti osaksi maakunnan sote-palveluiden valmistelutyötä. Raadin antamat kehitysideat kootaan uudistustyötä valmisteleville virkamiestyöryhmille, jotka käsittelevät saadut ideat omissa kokouksissaan.

Raati tulee jatkossa kokoontumaan 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä. Tänään kirjatut raadin huomiot palvelulupausten osalta löytyvät osoitteesta http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-uudistustyon-asiakasraati/.

Sivuille tullaan tämän viikon aikana päivittämään myös raadin kokoonpano sekä muistiot.

Lisätietoja raadin vetäjiltä: Ikäihmiset ja omaishoito kärkihankkeen muutosagentti Tuija Koivisto, p. 050 462 3950 ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman muutosagentti Hanna Hämäläinen, p. 050 304 6670

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.