Jyväskylän valinnanvapauskokeilussa lääkäripalvelujen saatavuus on tärkein vaihdon syy

Jyväskylän avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeilussa 934 henkilöä on ensimmäisen kuukauden aikana valinnut yksityisen palveluntuottajan terveyspalvelut. Valinnan tehneet ovat kyselyn perusteella vaihtaneet palveluntuottajaa ensisijaisesti lääkäriaikojen saatavuuden takia. Toinen vaihdon syy on ollut terveysaseman sijainti ja kolmanneksi yleisin syy on hoidon laatu terveysasemalla. Muita perusteita olivat muun muassa hoitaja-aikojen saatavuus ja terveysaseman aukioloajat. Tähän mennessä kokeiluun on ilmoittautunut yksi yksityinen palveluntuottaja, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.

Jyväskylän kaupunki kysyy kaikilta valinnanvapauskokeiluun osallistuvilta vaihdon syytä verkkopalvelussa ja terveysasemilla. Yksityisen palveluntuottajan valinneista suurin osa asuu keskustan terveysaseman alueella (566 henkilöä). Toiseksi eniten vaihtajia on Kuokkalan terveysaseman alueella ja vähiten Huhtasuolla. Vaihtajat ovat pääsääntöisesti 7–64-vuotiaita. Lähes kolmasosa kyselyyn vastanneista on käyttänyt terveysasemien, työterveyshuollon tai yksityisen lääkäriaseman palveluja 2–3 kertaa viimeisen vuoden aikana. Kaikista nyt valinnan tehneistä asiakkaista palveluja on tähän mennessä käyttänyt 11 prosenttia.

Valinnanvapauskokeilussa asiakas saa valitsemaltaan yksityiseltä palveluntuottajalta avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut sekä hoidon vaatimat röntgen- ja laboratoriopalvelut. Kokeilun palvelupakettiin kuuluu myös asiakkaan tarvitsema sosiaaliohjaus ja -neuvonta.

Ylivoimaisesti suurin osa valinnanvapauttaan käyttäneistä on tehnyt valinnan verkkopalvelussa osoitteessa www.palse.fi/jyvaskyla. Valinnan voi tehdä myös omalla terveysasemalla tai yksityisellä palveluntuottajalla.

Jyväskylän valinnanvapauskokeilu jatkuu vuoden 2018 loppuun

Valinnan voivat tehdä Jyväskylän kaupungin Huhtasuon, keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueilla asuvat kuntalaiset pois lukien alueen ikäihmiset, jotka ovat palveluasumisen tai säännöllisen kotihoidon piirissä.

Palvelutuottajan vaihto tulee voimaan seitsemän (7) vuorokauden kuluttua valinnan tekemisestä. Tämän jälkeen asiakas voi käyttää valitsemansa yksityisen palveluntuottajan palveluja. Palveluntuottajan valinta tehdään kuudeksi (6) kuukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen asiakas voi ilman eri ilmoitusta jatkaa samalla palveluntuottajalla. Asiakkaan on tehtävä uusi valinta, jos hän haluaa vaihtaa tuottajaa tai palata takaisin kunnalliselle palveluntuottajalle.

Valinnanvapauskokeilun verkkosivut

Lisätietoja: Jyväskylän valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525, riitta.pylvanen(at)jkl.fi

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.