Sote-palveluiden yhtiöittämisen malleja lähdetään valmistelemaan Keski-Suomessa

Keski-Suomen sote-uudistuksen valmistelusta vastaava kuntien virkamiehistä koostuva työvaliokunta linjasi tänään, että sote-palveluiden yhtiöittämisen malleja tulee lähteä selvittämään jo etupainotteisesti tulevaa maakuntaa varten.

Kunnissa lausunnoilla oleva valinnanvapauslaki on tuonut lisäselvyyttä siihen, millainen konsernirakenne maakuntaan tulee muodostumaan. Lain mukaan mm. suoran valinnan palveluiden sekä asiakasseteleillä tuotettavien palveluiden tuottamisen tulee maakunnankin osalta tapahtua maakunnan omistamissa yhtiöissä. Suoran valinnan piirissä olevia yhtiöitettäviä palveluita ovat minimissään ns. sote-asemalla tarjottava avosairaanhoidon lääkäri- ja hoitajapalvelut sekä sosiaaliohjaus sekä suun terveydenhuolto. Maakuntavaltuusto linjaa vuonna 2018, kuuluuko suoranvalinnan piiriin Keski-Suomessa myös muita palveluita, kuten esimerkiksi erikoisvastaanottoja.

Lakiluonnoksen mukaan valinnanvapaus käynnistyy 1.1.2019. Tämän hetkisten tietojen mukaan kuntalainen voi alkaa listautumaan haluamalleen palveluntuottajalle vuoden 2018 loppupuolella. Tuottajien, eli mukaan tulevien yhtiöiden, tulee silloin olla rekisteröitynä valintaa varten. Maakunnan yhtiöiden osalta lakiin on mahdollisesti tulossa siirtymäsäännös. Laki tarkoittaa maakunnan palveluiden osalta kuitenkin sitä, että yhtiömallisen toiminnan pitää olla suunniteltuna rekisteröitymään varten vuoden 2018 aikana.

Aikataulu on tiukka, joten työvaliokunta linjasi, että yhtiömalleja tulee alkaa selvittämään jo käynnissä olevassa esivalmisteluvaiheessa. Selvityksessä mallinnetaan mm. sitä, millainen yhtiö maakuntaan tulee ja mitä palveluita yhtiössä tarjotaan. Rinnalla organisointia selvitetään myös soten ns. tuotannollisten tukipalveluiden osalta.

Työtä tehdään uudistuksen asiantuntijatyöryhmissä ja valmistelusta raportoidaan työvaliokunnalle sekä poliittiselle ohjausryhmälle esivalmistelun tarkentuessa tulevan kevään aikana.

Lisätietoja:
– Työvaliokunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501
– Työvaliokunnan sihteeri, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, p. 044 702 1675
– Laskentapäällikkö Vesa Voutilainen, p. 050 307 9603

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.