Blogi: Aluekehitys- ja kasvupalvelulaki lausunnolle – Uudenlainen tapa toteuttaa yritys- ja työllisyyspalveluita

ELY-keskuksen ja TE-toimisto yritys- ja työvoimapalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle vuoden 2019 alussa. Maakunnan viranomais-, järjestämis- ja tuottamistehtävistä tullaan säätämään juuri lausunnolle lähteneessä aluekehitys- ja kasvupalvelulaissa. Laissa määritellään maakuntien ja kuntien sekä valtion rooli aluekehittämisessä, mutta myös roolit yritystoiminnan  kehittämisessä ja osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvissä tehtävissä. Yrityksille suunnatut  palvelut voidaan jakaa valtakunnallisiin ja maakunnallisiin palveluihin. Valtakunnallisia palveluita tuottaisivat edelleen mm. Finnvera ja Tekes, joiden toimintaa ohjaa erillinen lainsäädäntö. Maakunnalliset palvelut ovat maakunnan yritys- ja henkilöasiakkaiden tarpeista lähteviä ja maakunnan itsensä rahoittamia. Aluekehitys- ja kasvupalvelulakia täydennetään uudella kasvupalveluiden rahoituslailla, kasvupalveluiden rekrytointi- ja osaamisen kehittämislailla sekä kotouttamista ohjaavalla lailla. Myös nämä lait ovat valmistelussa ja nähtävillä jo luonnosvaiheessa. Näiden kaikkien lakien pohjalta uudet maakunnat järjestävät yritys- ja työllisyyspalvelut maakuntalaisille ja maakunnan yrityksille.

Lainsääntöä uudistamalla mahdollistetaan maakunnassa innovatiivisten ja uudenlaisten palveluiden tuottaminen niin yritys- kuin henkilöasiakkaille. Nykyiseen toimintaan merkittävin muutos on siirtyminen julkisesta palvelutuotannosta kilpailullisten markkinoiden tuottamiin palveluihin. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen on erotettava toisistaan. Palveluita voisivat tuottaa maakunnan yhtiöt, julkiset yhtiöt ja yksityiset yritykset. Maakunta voisi tuottaa palveluita vain silloin kun alueelta ei löytyisi muita palveluntuottajia, yksityisiä tai julkisia yrityksiä. Maakunnan olisi kuitenkin perustettava erillinen yhtiö palveluiden tuottamista varten. Lain valmistelun yhteydessä on arvioitu, että nykyisistä viranomaistyönä tuotetuista palveluista voitaisiin 75% siirtää kilpailullisille markkinoille. Lakiluonnoksen mukaan nykyiset  tuotannolliset tehtävät tulisi yhtiöittää viimeistään vuoden 2021 aikana ja toiminta tulisi olla kilpailullisilla markkinoilla viimeistään 2023.  Maakunnan pitää myös varautua hoitamaan itse viranomais- ja järjestämistehtävät.

Vaikka lainsäädäntö ja toimintatavat muuttuvat niin valtion, maakunnan ja kunnan yhteistyö tulee edelleen olla tiivistä, jotta varmistetaan Suomen, maakuntien ja kuntien elinvoimaisuus, yritysten kasvu ja osaavan työvoiman saatavuus. Kunnilla säilyy edelleen merkittävä rooli yritystoiminnan mahdollisuuksien luojina ja työvoiman koulutuksesta ja houkuttelemisesta kuntiin ja maakuntiin. Keski-Suomessa kasvupalveluiden valmistelu on edennyt hyvin ja valmisteluun sekä siihen liittyvään keskusteluun on osallistunut edustajia kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista, maakuntaliitos, ELYstä ja TE-toimistosta. Valmistelussa ollaan siirtymässä kuulemaan myös asiakkaita ja heidän odotuksia palveluiden järjestämisestä, sisällöstä ja tuottamisesta, jotta uuden maakunnan palvelut olisivat jo alusta alkaen mahdollisimman monipuoliset.

Kasvupalvelut saavat lopullisen muotonsa lakien hyväksynnän jälkeen, mutta nyt tehtävä valmistelu on tärkeä, jotta uudella maakuntavaltuustolla olisi käytössä vaihtoehtoja mm. palvelukokonaisuuksista ja niihin liittyvistä palvelutuotteista. Valmistelun tuloksena tullaan esittämään myös vaihtoehtoja miten, lain edellyttämät viranomaistehtävät ja palveluiden yhtiöittäminen voitaisiin toteuttaa.

Nyt eri toimijoilla on vielä hyvä mahdollisuus vaikuttaa aluekehitys- ja kasvupalvelulain sisältöön ja tuoda esille näkemyksensä laista. Lausunnot on pyydetty antamaan 26.4.2017 klo 16:15 mennessä.

Ylijohtaja Pasi Patrikainen
Keski-Suomen ELY-keskus
pasi.patrikainen(at)ely-keskus.fi
p. 0295 024 860

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.