Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa toteuttavaan Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeeseen on valittu uusia työntekijöitä

– Työntekijät toimivat kaikkien Keski-Suomen kuntien tukena uudistustyötä tehtäessä

Keski-Suomen kuntien yhteinen Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke (KEPA) on saanut ennakollisen rahoituspäätöksen miljoonan euron rahoituksesta sosiaali- ja terveysministeriöltä vuosille 2017–2019.

KEPA – Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa uudistetaan palveluja ja parannetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Keski-Suomessa. Hanke kuuluu STM:n kärkihankkeeseen, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Hankkeessa luodaan maakuntaan uudenlaista toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee myös perhekeskusmallin käyttöönottoa kunnissa, varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen, oppimisen ja harrastustoiminnan arjessa sekä uusien toimintamallien muodostumista erityis- ja vaativamman tason palveluissa.

Maakuntaan 6 uutta muutostyöntekijää

Kaksivuotisen maakunnallisen hankkeen hanketiimiin on valittu kuluneella viikolla 6 uutta työntekijää. Hanketyöntekijät aloittavat työnsä maaliskuun aikana. Työntekijöitä haettiin julkisella haulla. Hankepäälliköksi haki 13 henkilöä ja hankekoordinaattorien tehtäviin hakijoita oli yhteensä 68.

Hankepäällikkönä aloittaa terveystieteiden maisteri Raija Harju-Kivinen, joka toimii tällä hetkellä Savon Sydänpiirissä muutosvalmentajana.

Hankkeeseen on rekrytoitu myös viisi kehittämiskoordinaattoria. Varhaiskasvatus ja perusopetus lapsen hyvinvoinnin tukena -kehittäjäksi valittiin sosionomi (Yamk) Senja Hirsjärvi. Hän toimii tällä hetkellä Helsingin kaupungin sosiaaliohjaajana. Perhekeskustoimintamallin kehittäjiksi valittiin kasvatustieteenmaisteri Sari Paananen ja sosionomi (Yamk) Petri Oinonen. Paananen siirtyy tehtävään Jyväskylän kaupungin psykososiaalisten palvelujen varhaisen tuen palveluesimiehen tehtävästä. Oinonen on toiminut aiemmin Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa hanketyöntekijänä ja tällä hetkellä nuorisokodin ohjaajana Jyväskylän kaupungilla. Erityistason avopalveluiden uudistajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Lehtinen. Hän toimii tällä hetkellä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä kotoutumispalveluissa Jyväskylän kaupungilla. Vaativan tason palveluiden kehittäjäksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna Liukkonen. Hänen nykyinen tehtävä on toimia vastaavana kuraattorina oppilas- ja opiskelijahuollossa Jyväskylän kaupungilla.

LAPE-muutosagentti myös uudistuksen tukena

Ministeriö on jo aiemmin myöntänyt kaksivuotisen rahoituksen alueelliselle LAPE-muutosagentille. Keski-Suomessa LAPE-muutosagenttina on tammikuussa aloittanut Hanna Hämäläinen. LAPE- muutosagentin tehtävänä on edistää ja koordinoida muutosohjelman tavoitteita maakunnassa sekä innostaa ja osallistaa maakunnan toimijoita ja kuntalaisia muutokseen.

Työntekijät tekevät työtä koko Keski-Suomen sote-uudistuksen valmistelun hyväksi ja tekevät liikkuvaa työtä kunnissa. Hallinnollisesti hankkeista vastaa Jyväskylän kaupunki ja näin ollen työntekijät sijoittuvat Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalle toimialajohtaja Kati Kallimon alaisuuteen.

LAPE-työ Keski-Suomessa käynnistyy yhteisellä tapahtumalla 15.3.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman Keski-Suomen avaustapahtuma pidetään keskiviikkona 15.3.2017 klo 13.00–14.30 Jyväskylässä pääkirjaston Minnansalissa, Vapaudenkatu 39–41. Tapahtuma on suunnattu Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa mukana oleville toimijoille, yhteistyökumppaneille sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa toimiville Keski-Suomessa.

http://www.ks2019.fi
Lisää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut.

Lisätietoja:
perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen, p. 014 266 3600, Jyväskylän kaupunki
perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 300, Jyväskylän kaupunki

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.