Henkilökohtaisen budjetoinnin raamit maakunnallisen asiantuntijaryhmän pohdinnassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevan maakuntauudistuksen myötä henkilökohtaista budjetointia on tarjottava yhdeksi palvelumuodoksi ikäihmisille ja vammaisille asiakkaille. Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa asiakkaan mahdollisuutta suunnitella yhdessä työntekijän kanssa oman elämänsä kannalta tarpeellisia, mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia palveluja, jotka voivat olla myös muita kuin sote-palveluja. Keski-Suomessa valinnanvapauden asiantuntijaryhmä arvioi kevään aikana, mitä tehtäviä tai palveluja voi jatkossa vaihtaa henkilökohtaiseksi budjetiksi.

Keski-Suomen valinnanvapauden ja asiakassetelin piiriin kuuluvien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijaryhmä kokoontui keskiviikkona 22.2. Asiantuntijaryhmä keskusteli myös valinnanvapauskokeilun tilanteesta ja yhtiöittämistä koskevien selvitysten välituloksista.

Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on laatia Keski-Suomea koskeva selvitys valinnanvapauden, henkilökohtaisen budjetoinnin ja asiakassetelin piiriin kuuluvista palveluista. Työryhmä tekee myös selvityksen siitä, mitä palveluita ja miten tulevassa mallissa voidaan yhtiöittää. Valmistelussa käydään läpi mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden nykyiset ostopalvelut, käytössä olevat palvelusetelit sekä sopimusten hallinta.

Lisätietoja:
Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3001
Linkki työryhmän sivulle: http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/asiantuntijatyoryhmat/valinnanvapauden-piiriin-kuuluva-palvelutuotanto/

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.