Keski-Suomen sote-uudistuksen muutosvisiolla, strategialla ja palvelulupauksilla halutaan varmistaa laadukkaat ja yhtenäiset palveluketjut

Keski-Suomen kuntien virkamiehistä koskevassa työvaliokunnassa keskusteltiin tänään sote-uudistuksen muutosvision ensimmäisistä hahmotelmista. Yhteisellä muutosvisiolla halutaan ohjata eri alatyöryhmiä viemään suunnittelua yhteiseen suuntaan.

Muutosvision hahmotelmassa todetaan esimerkiksi, että Keski-Suomessa on vuonna 2025 korkeimmat laatukriteerit täyttävät integroidut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Muutosvisio kuvastaa valmistelun tavoitteen olevan korkealla. Integraatio, eli asiakkaan kannalta toimivat palveluketjut eri palveluiden välillä, ovat aidosti valmistelun keskiössä. Samalla visio korostaa palveluiden laatua. Korkeimpiin laatukriteereihin pyrkiminen ohjaa valmistelua siten, ettei heikompaa laatutasoa Keski-Suomessa hyväksytä julkisen tai yksityisen toimijan taholta.

Vision mukaan palvelut tulee suunnitella pääsääntöisesti ”kerralla kuntoon” -mallilla. Tällä tavoitteella halutaan päästä eroon asiakkaiden pompottamisesta paikasta toiseen. Mallilla tavoitellaan myös kustannustenhallintaa. Kustannustenhallintaan päästää siten, että asiakkaan ongelmiin puututaan tulevaisuudessa nykyistä kokonaisvaltaisemmin eri ammattiryhmien yhteistyönä. Visiossa todetaan lisäksi, että palveluiden käyttäjien ja heidän omaistensa osallisuutta palveluiden suunnittelussa tulee lisätä.

Keski-Suomen sote-vastuuvalmistelija Silja Ässämäki kuvasi kokouksessa, että eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä tehdään toki jo nyt. Visio tarkoittaa kuitenkin sitä, että jatkossa palveluiden tuottamisessa pitää jotain tehdä täysin eri tavalla, jotta aito integraatio toteutuu asiakkaan hoidossa. Nykyiset organisaatiorajat pitääkin unohtaa jo valmisteluvaiheessa, jotta arjen työtä ruohonjuuritasolla voidaan uudistaa.

Muutosvisiota, strategiaa ja palvelulupauksia käsitellään seuraavaksi sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmässä sekä poliittisessa ohjausryhmässä.

Henkilöstön muutostuki on käynnissä

Henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Arja Aroheinä kertoi kokouksessa, että uudistuksen kohteena olevan henkilöstön muutostuki koostuu erilaisista eri ammattiryhmille räätälöidyistä kokonaisuuksista, joita maakunnassa jo tehdään tai suunnitellaan muutoksen kohteena olevissa organisaatioissa. Ohjenuorana on, että muutostuen on oltava lähellä nykyistä arjen työtä.

Muutostuen punaisena lankana on asiakaslähtöisyys ja uudenlaisen toimintakulttuurin rakentaminen. Ajatuksena on, että muutostuki systematisoituu valmistelun edetessä. Samalla arvioidaan myös se, onko tarpeen järjestää tiettyjä yhteisiä osuuksia eri organisaatioiden henkilöstölle.

– Tässä vaiheessa käymme laajaa keskustelua siitä, mitkä ovat ne keskeiset muutokset, joihin henkilöstöä tulee valmentaa. Yhteinen visio sekä palvelulupaukset helpottavat valmistelua ja ohjaavat osaltaan sitä, mitä uudistuksella Keski-Suomessa haetaan, Aroheinä kuvasi.

Muutostukea hahmotellaan henkilöstön ja esimiesten lisäksi ylimmälle johdolle sekä päättäjille. Keskeistä on lisätä vuorovaikutusta molempiin suuntiin. Johdon tulee viestiä valmistelutilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista henkilöstölle, mutta toisaalta henkilöstön näkemykset pitää saada nykyistä laajemmin mukaan valmisteluun. Aroheinän mukaan henkilöstötyöryhmä on tunnistanut avoimen viestinnän merkityksen.

– Muutosviestinnässä keskustelua pyritään herättelemään ajatuksella ”järkytä avoimuudella”, jolla tarkoitetaan sitä, että henkilöstöllä on lupa puhua suu puhtaaksi ja kertoa omia näkemyksiään pitkin valmistelua, Aroheinä kiteytti.

Henkilöstöryhmien edustaja Eva Pihlamaa-Tuononen toi kokouksessa esille sen, että asiakaslähtöistä ajattelua on toki palveluissa viety eteenpäin vuosien ajan. Esimiesten rooli korostuu nyt, kun palveluketjuja pohditaan yhä laajemmassa yhteistyössä.

– Asiakaslähtöisyys ja potilaan asemaan asettuminen ovat avainasemassa laadukkaiden palveluiden kehittämistyössä. Esimieskentälle tarjottava tuki on keskeistä. Kun esimieskunta on mukana uudistuksessa, myös henkilöstö saa uudistuksesta laajasti tietoa ja voi kehittää omaa työtään uudistuksen tavoitteiden mukaisesti, Pihlamaa-Tuononen kiteytti.

”Valmistelussa ollaan hyvässä vauhdissa”

Työvaliokunta kävi kokouksessaan läpi eri alatyöryhmien väliraportteja. Työvaliokunnan puheenjohtaja Timo Koivisto totesi, että sote-uudistuksen osalta valmistelutilanne on Keski-Suomessa hyvässä vauhdissa. Huolta kuitenkin herätti valtakunnallinen valmisteluaikataulu.

– Seuraavan vaiheen, eli väliaikaishallinnon aloitus 1.7.2017 edellyttää, että uudistuksen lainsäädännöllinen pohja on hyväksytty. Väliaikaishallinnon aloituksen myötä laaja esivalmistelu pääsee tarkentumaan ja päästään konkreettisesti hahmottelemaan sitä, millainen organisaatio- ja palvelutuotantorakenne Keski-Suomeen tulee muodostumaan, Koivisto tiivisti.

Lisätietoja: työvaliokunnan puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501 ja työvaliokunnan sihteeri, Keski-Suomen sote-vastuuvalmistelija Silja Ässämäki, p. 050 568 5831

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.