Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden palvelulupauksilla halutaan varmistaa kattavat ja tasavertaiset palvelut maakunnan asukkaille

Tänään kokoontuneessa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotantotyöryhmässä käytiin keskustelua siitä, mitä valinnanvapauslaki tulee tarkoittamaan Keski-Suomessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista pohtivissa alatyöryhmissä tehdään joulukuussa julkaistujen alustavien lakiluonnosten myötä jo hahmotelmaa siitä, mitkä palvelut olisivat Keski-Suomessa asiakkaiden vapaan valinnan piirissä. Samalla käydään läpi sitä, mitkä palvelut voitaisiin tuottaa omissa liikelaitoksissa ja missä palveluissa voitaisiin hyödyntää asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjetointia.

Palvelulupaukset ohjaamaan valmistelua asiakkaiden parhaaksi

Työryhmä pohti kokouksessaan, millaisia Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevat palvelulupaukset voisivat olla. Kokouksessa todettiin, että palvelulupauksien pitää olla riittävän vaativia, jotta ne ohjaavat aidosti parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen Keski-Suomen asukkaiden kannalta. Samalla kuitenkin todettiin, että laadittavien palvelulupauksien pitää olla realistisia ja vastuullisia mm. eurojen näkövinkkelistä.

– Jos palvelulupaus olisi vaikkapa muotoa: Vuonna 2019 ensihoito tavoittaa aina jokaisen henkeä uhkaavissa tilanteissa kaikkialla Keski-Suomessa, on laskettava millaisilla resursseilla ensihoito on varustettava maakunnan maantieteellinen alue huomioiden. Tämän tiedon pohjalta voidaan arvioida, olisiko tällainen lupaus aidosti toteutettavissa, totesi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Tulevan palveluverkon nähtiin olevan haastava kysymys. Ryhmässä oltiin kuitenkin yksimielisiä siitä, että palveluiden saanti on asia, joka valmistelussa pitää varmistaa. Palveluverkon suunnittelua ohjaavien sanamuotojen haluttiin olevan mieluummin aikaan kuin kilometreihin tai välimatkaan sidottu. Lisäksi mahdollisen palvelulupauksen haluttiin huomioivan myös uudenlaiset tavat tuottaa liikkuvia palveluita.

Työryhmä näki, että palvelulupauksista tulee käydä laajaa keskustelua ja pohtia lupausten edellyttämiä toimenpiteitä palveluiden ruohonjuuritasolla. Asiakasnäkökulmaa tulee hakea esimerkiksi asiakasraateja hyödyntämällä.

Palvelulupauksia ja visiota valmistellaan tulevana keväänä eri asiantuntijatyöryhmissä laajassa maakunnallisessa yhteistyössä. Alustavat hahmotelmat viedään poliittisen ohjausryhmän punnittavaksi jo helmikuussa.

Valinnanvapauslaki tulee kuntiin lausunnoille ensi viikolla

Kokouksessa todettiin, että sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on julkaistu Tuomas Pöystin diasarja, jossa on esitelty lainsäädännön valmisteluaikatauluja. Sivuilla olevan tiedon mukaan valinnanvapauslaki tulee kuntiin lausunnoille 26.1.2017 ja etenee eduskunnan käsittelyyn 20. tai 27.4.2017. Esityksessä todetaan myös, että maakunta- ja sotelait etenevät eduskunnan käsittelyyn 16. tai 23.2.2017. Lopulliset hyväksynnät sekä maakunta- ja sotelaista sekä valinnanvapauslaista eduskunta tekee 22.6.2017. Esitys on nähtävillä osoitteessa: http://alueuudistus.fi/documents/1477425/0/Maakuntauudistus%2C+sote-uudistus+ja+-kunnat+KAKS+koulutus+2017+Tuomas+P%C3%B6ysti.pdf/bb867fd2-afac-41f4-b3f3-c113eb1397da. Huom. Päivitys: 24.1.2017: Ministeriön sivuilla päivämäärät ovat muuttuneet. Uuden tiedon mukaan lakipaketti tulee kuntiin lausunnoille helmikuussa.

Lisätietoja:
– Palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja (Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtaja) Kati Kallimo, p. 014 266 3001
– Sote-palveluiden järjestämistä pohtivan asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Mikael Palola (liikelaitos Saarikan johtaja), p. 014 459 8208
– Maakunnan palvelulaitosta käsittelevän asiantuntijatyöryhmän puheenhohtaja Juha Kinnunen (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja), p. 014 269 1670
– Keski-Suomen sote-vastuuvalmistelija Silja Ässämäki (Jyväskylän kaupungin kehittämisjohtaja), p. 050 568 5831

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.