Keski-Suomen kuntien yhteinen Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hanke sai ehdollisen rahoituspäätöksen sosiaali- ja terveysministeriöltä

Keski-Suomen kuntien yhteinen Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi – KEPA -hanke (2017-2018) sai muiden hakijoiden ohella ehdollisen rahoituspäätöksen sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeelle myönnetty valtionavustussumma on 1 000 000 euroa, avusta haettiin 2,44 miljoonaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt hankkeilta täydennyksiä ja lopullisen päätöksen STM tekee, kun hankkeet ovat toimittaneet pyydetyt täydennykset. Täydennysaikaa on tammikuun loppupuolelle saakka.

KEPA-hanke edistää ja parantaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluita Keski-Suomessa. Hanke kuuluu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan.

– Hankehaussa Keski-Suomi pärjäsi oikein hyvin. Hankkeelle lähetetään ministeriön arvioinnin pohjalta täydennyssuunnitelmat, jotka huomioimme hankesuunnitelmaa päivitettäessä, selvittää palvelujohtaja Päivi Kalilainen Jyväskylän kaupungilta.

KEPA – Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeessa luodaan maakuntaan uudenlaista toimintakulttuuria, jotta lapset, nuoret ja perheet voivat olla aktiivisia toimijoita, osallisia omien asioidensa käsittelyssä sekä mukana palveluiden ja toimintojen kehittämisessä. Hanke tukee myös perhekeskusmallin käyttöönottoa kunnissa, varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen, oppimisen ja harrastustoiminnan arjessa sekä uusien toimintamallien muodostumista erityis- ja vaativamman tason palveluissa.

Jyväskylän kaupunki toimii Keski-Suomen kuntien yhteisen hankkeen hallinnoijana. Hankkeen tukena on vahva maakunnallinen monitoimijainen palveluiden, järjestötoimijoiden, seurakuntien sekä yrittäjien verkosto. Myös maakunnan asukkaat ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan yhteistyöhön ja parantamaan oman alueensa palveluita.

Valtakunnallisesti lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena on yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Samanaikaisesti tavoitteena on erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen.

LAPE-muutosagentiksi on jo aiemmin valittu Hanna Hämäläinen

Ministeriö on jo aiemmin myöntänyt kaksivuotisen rahoituksen alueelliselle LAPE-muutosagentille. Keski-Suomessa LAPE-muutosagenttina  2.1.2017 aloittaa Hanna Hämäläinen.

Lue lisää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut ja Keski-Suomen osalta näiltä sivuilta.

Lisätietoja: palvelujohtaja Päivi Kalilainen, p. 014 266 3600, paivi.kalilainen(at)jkl.fi, Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut ja palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.