Sote-uudistuksen kärkihankkeisiin on valittu uusia työntekijöitä

– Työntekijät toimivat kaikkien Keski-Suomen kuntien tukena uudistustyötä tehtäessä

Keski-Suomen ikäihmisten kotihoitoa kehittävä Kukoistava kotihoito -hanke on valittu sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen. Ministeriö myönsi hankkeelle lokakuussa 2,5 miljoonaa euron hankerahoituksen vuosille 2016–2018.

Kukoistava kotihoito – Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus niminen hanke kehittää ja yhdenmukaistaa Keski-Suomen kotihoidon palveluita ikääntyneiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. Hankkeen päätavoitteena on luoda maakuntaan asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Lisäksi kuntouttavia toimintamalleja halutaan uudistaa niin, että jokaiselle ikääntyneelle järjestetään ennen varsinaisen palvelupäätöksen tekemistä kuntouttava arviointijakso, jossa arvioidaan ikääntyneen fyysinen ja sosiaalinen kunto. Arvioinnilla varmistetaan yksilölliset kuntoutusmallit ja -palvelut, jotka tukevat kunkin ikäihmisen kotona asumista.

Hanketiimiin 4 uutta työntekijää

Kaksivuotisen hankkeen hanketiimiin on valittu kuluneella viikolla 4 uutta työntekijää. Työntekijöitä haettiin Keski-Suomen kuntien ja kuntayhtymien sisäisellä haulla. Hakijoita hankekoordinaattiorien tehtäviin oli yhteensä 21. Hankepäälliköksi haki 2 henkilöä

Hankepäällikkönä aloittaa 19.12.2016 Eeva-Liisa Saarman, joka toimii tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelupäällikkönä. Hankkeessa Saarman vastaa myös ns. tarvepohjaisen toimintamallin kehittämisestä.

Hankkeeseen on rekrytoitu lisäksi kolme kehittämiskoordinaattoria, jotka aloittavat työnsä 2.1.2017. Palvelutarjontaan ja sen kohdentumiseen keskittyy hankkeessa kehittämiskoordinaattori Anne-Mari Hakala. Tällä hetkellä Hakala toimii Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluiden kotihoidon lähiesimiehenä. Kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn hankkeessa keskittyy Eija Janhunen. Janhunen siirtyy hankkeen palvelukseen liikelaitos Saarikasta fysioterapeutin tehtävästä. Hoitoketjuja ja akuuttitilanteita hankkeessa mallintaa kehittämiskoordinaattori Suvi Manninen. Manninen toimii tällä hetkellä Keski-Suomen pelastuslaitoksella ensihoitoesimiehenä.

LAPE-muutosagentiksi valittu Hanna Hämäläinen

Keski-Suomen kunnat ovat jättäneet myös yhteisen hankehakemuksen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan liittyen. KEPA:n eli Keski-Suomen lasten ja perheiden parhaaksi -hankkeen tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä uudistaa lasten, nuorten ja perheiden palveluita Keski-Suomessa. Tavoitteena on mm. tukea perhekeskusmallin käyttöönottoa kunnissa, varhaiskasvatusta, koulua ja oppilaitosten toimintaa kasvamisen ja oppimisen arjessa sekä erityis- ja vaativamman tason palveluissa mahdollistetaan uusien toimintamallien kehittyminen.

Päätöstä hankkeeseen pääsystä ei ole vielä saatu. Ministeriö on kuitenkin myöntänyt kaksivuotisen rahoituksen alueelliselle LAPE-muutosagentille. Muutosagentiksi on kuntien edustajista koostuneen haastatteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti nimetty Hanna Hämäläinen. Hämäläinen on aiemmin työskennellyt sosiaalityöntekijänä Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaineena sosiaalityö) sekä kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja). Hämäläinen aloittaa tehtävässään 2.1.2017.

Työntekijät tekevät työtä koko Keski-Suomen sote-uudistuksen valmistelun hyväksi. Hallinnollisesti hankkeista vastaa Jyväskylän kaupunki ja näin ollen työntekijät sijoittuvat Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalle toimialajohtaja Kati Kallimon alaisuuteen.

Yhteystiedot tullaan päivittämään joulukuussa avattaville sote- ja maakuntauudistuksen yhteisille www-sivuille: www.ks2019.fi/uudistuksen-karkihankkeet

Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.