Avosairaanhoidon sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan valinnanvapauskokeilu mahdollista Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueilla

Jyväskylässä ensi vuonna alkava avosairaanhoidon sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan valinnanvapauskokeilu mahdollistaa valinnan Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien alueilla

Jyväskylän kaupunki on valittu mukaan sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeeseen. Hankkeessa toteutetaan kokeilu, jonka myötä asukkaat voivat valita avosairaanhoidon sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan palvelunsa yksityiseltä, kaupungin hyväksymältä palveluntuottajalta.

Jyväskylässä on jo aiemmin linjattu, että kokeilu toteutetaan palvelusetelimallilla Keskustan, Huhtasuon ja Kuokkalan terveysasemien avosairaanhoidon vastuualueen väestölle. Suunnittelu on aiemmasta kuitenkin muuttunut siten, että ensi vuoden helmikuun puolivälistä lähtien kuka tahansa edellä mainittujen vastuualueiden asukkaista voi vapaasti valita, jatkaako julkisen terveysaseman asiakkaana vai vaihtaako yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajalle.

– Aiemmin ajattelimme, että palveluseteliä tarjotaan vain niille asiakkaille, joille ei voida tarjota vastaanottoaikaa. Nyt suunnittelu on muuttunut siten, että edellä mainittujen alueiden asukkaille annetaan mahdollisuus vaihtoon niin halutessaan, projektipäällikkö Riitta Pylvänen kertoo.

Asiakkaan valintaoikeuden piiriin kuuluva palvelupaketti kattaa lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot sekä sosiaaliohjaajan ohjaus- ja neuvontapalvelut. Myös vastaanottopalveluun liittyvät tutkimukset, kuten laboratorio- ja röntgenpalvelut kuuluvat pakettiin.

Tietojärjestelmä, jossa asiakas tekee valinnan, tullaan kilpailuttamaan. Kun kilpailutus ratkeaa, järjestelmän käytöstä laaditaan ohjeet. Vaihdon voi tehdä myös olemalla yhteydessä omaan terveysasemaansa helmikuun puolesta välistä lähtien.

– Järjestelmän valinnasta ja asiakasohjeista tullaan tiedottamaan erikseen, kun käytännön järjestelyt etenevät, Riitta Pylvänen lupaa.

Kaupunki laskuttaa asiakasmaksut

Erikokoisten ja väestöpohjaltaan erilaisten alueiden valinnalla halutaan Jyväskylässä tuottaa mahdollisimman laajasti tietoa siitä, miten paljon jyväskyläläisillä on halukkuutta vaihtaa palveluntuottajaansa. Aineistoa tullaan hyödyntämään maakunnallisessa sote-valmistelussa.

Yrittäjille tai järjestöille maksetaan jokaisesta asiakkaasta kuukausittain kapitaatiokorvaus, jonka arvoa määritetään parhaillaan edellä kuvatun palvelupaketin mukaisesti. Asiakkaalle asiakasmaksut pysyvät samoina kuin julkisella terveysasemalla.

– Asiakasmaksut laskuttaa kaupunki kuten tähänkin asti. Näin varmistetaan, että esimerkiksi vuosittain maksettavat lääkärimaksut niputtuvat kaupungin tietojärjestelmiin eikä ylimääräisiä maksuja tule vaikka asiakas vaihtaisi palveluntuottajaa kesken vuoden, Riitta Pylvänäinen kertoo.

Valinnan tehtyään asiakas on velvollinen käyttämään saman palveluntuottajan palveluita vähintään puolen vuoden ajan. Tämän jälkeen palveluseteliasiakas voi vaihtaa toiselle palvelusetelituottajalle, jatkaa samalla palveluntuottajalla tai palata julkisen terveysaseman palveluiden piiriin.

Vaativamman erikoissairaanhoidon palvelut ovat kokeilun ulkopuolella. Kokeilu ei siten vaikuta kiireellisen hoidon saatavuuteen ja järjestelyihin, eli Keski-Suomen keskussairaalan päivystys tarjoaa kiireellistä hoitoa kaikille asukkaillemme iltaisin ja viikonloppuisin.

Yrittäjähaku aukeaa tammikuussa

Jyväskylän erityisteema kokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, tuetaan pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistäjinä.

Syksyn aikana tuottajille on järjestetty useita keskustelu- ja infotilaisuuksia kokeilusta ja siihen hakeutumisesta. Paikalla on ollut useita kymmeniä eri yritysten ja järjestöjen edustajia. Heidän kanssaan jatketaan suunnittelua hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

– Parhaillaan Jyväskylä viimeistelee palvelupakettia, sen kuvausta ja kokeiluun liittyviä ehtoja sekä yrityksille maksettavan korvauksen suuruutta. Reunaehtojen ja hintojen tarkennuttua tavoitteena on käynnistää tuottajahaku tammikuun alussa, Riitta Pylvänen kuvaa.

Tutustu hakkeeseen: http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus. Hankkeesta tiedotetaan sen käynnistymisen lähestyessä.

Lisätietoja: avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka, p. 014 266 3210
perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001 ja
valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.