Keski-Suomessa uuden maakunnan palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti

Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu on lähtenyt liikkeelle Keski-Suomessa.
Poliittinen ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa, asiantuntijatyöryhmät on nimetty, toimeksiannot annettu ja työ on käynnistynyt hyvin.
Asiantuntijaryhmien tehtävänä on suunnitella uuden maakunnan palvelukokonaisuuksia asiakkaan, talouden, vaikuttavuuden ja henkilöstön näkökulmista. On tärkeää, että uuden maakunnan palveluprosesseja tarkastellaan tasapainoisesti kaikista näistä lähtökohdista.
Näin varmistetaan, että uuden maakunnan toiminnan suunnitelmista tulee mahdollisimman realistisia, jotta ne voidaan ottaa toteutukseen vuoden 2019 alusta.

Henkilöstön vahva edustus on kaikissa valmisteluryhmissä ja asiakasnäkökulmaa tuodaan mukaan valmisteluun käyttäen mm. asiakasraateja. Asiakasnäkökulman korostaminen osana yhteiskunnallista uudistusta on tässä laajuudessa poikkeuksellista. Usein hallinnon näkökulma painottuu tavallisen kansalaisen näkökulmasta katsottuna liikaa. Henkilöstön vahvalla osallistumisella halutaan varmistaa mm. tiedon sujuva kulkeminen.

Keski-Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ja maakuntauudistus suunnitellaan ja valmistellaan yhtenä kokonaisuutena. Tämä helpottaa niiden toimintojen yhteensovittamista, joissa on liittymäpintoja sekä sote- että maakuntauudistuksen toiminnoissa. Esivalmistelu tehdään maakunnan asiantuntijoiden omana työnä ja siinä pyritään hyödyntämään laajasti maakunnasta löytyvä asiantuntemus.

Avoimeen, nopeaan ja ymmärrettävään tiedonkulkuun ja viestintään on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Sitoutunut henkilöstö on oleellinen edelläkävijä uudistuksessa.

Tapani Mattila
maakuntajohtaja, uudistuksen muutosjohtaja
Keski-Suomen liitto

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisessä henkilöstölle suunnatussa uutiskirjeessä marraskuussa 2016.

 

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.