Keski-Suomen sote-uudistuksen osalta tavoite korkealle: Uudistuksessa tähdätään maailman parhaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen

Keski-Suomen sote-uudistuksen palvelutuotantotyöryhmä käsitteli tänään uudistuksen jatkovalmistelua SOTE 2020 -hankkeen päätyttyä. Palvelutuotannon osalta päätettiin laatia tammikuun 2017 loppuun mennessä jatkovalmistelua varten ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden konkreettisesta ”marssikirjasta”, jossa esitetään Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lähtökohdat, muutosvisio ja strateginen polku. Ehdotus sisältää lisäksi palvelutuotannon valmistelun jatkoaskeleet.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus on laaja ja herätti paljon keskustelua. Tästä huolimatta tavoite uudistustyölle asetettiin korkealle: Vuonna 2019 maailman paras sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus löytyy Keski-Suomesta.

Laajan valmistelutyön pilkkomiseksi hahmottelu annettiin kolmen asiantuntijaryhmän valmisteltavaksi. Asiantuntijatyöryhmät syventyvät 1) sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, 2) maakunnan palvelulaitokseen sote-palveluiden osalta sekä 3) sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauteen.

Tähtäimessä nykyistä yksilöllisemmät sote-palvelut kaikille Keski-Suomen asukkaille

Valmistelutyön keskiössä ovat asukkaiden tarvitsemat yksilölliset palvelut. Tulevaisuuden toimintaideologiaa kuvattiinkin eräänlaisena ”palapelinä”, jossa eri tuottajien tuottamat palvelut ovat eripaloja.

– Asiakkaiden palvelut muodostuvat eri paloista heidän yksilöllisen tarpeensa mukaan, jolloin jokaiselle asukkaallemme muodostuu ikään kuin omanlainen palapelinsä. Yksilöllisellä räätälöinnillä vastataan asukkaiden erilaisiin tarpeisiin nykyistä tehokkaammin, kiteytti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämispäällikkö Asko Rytkönen valmistelun ideologiaa.

Ajankohdan uudistustyölle nähtiin olevan otollinen, sillä Keski-Suomi profiloituu parhaillaan vahvasti hyvinvoinnin maakunnaksi. Satsaukset terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen tarjoaa ainutlaatuiset verkostot tehdä uudistustyötä asukkaiden parhaaksi uudella tavalla. Uudistustyötä tukee osaltaan myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kuluneella viikolle tekemä päätös uuden alueellisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän kilpailuttamisesta. Näin asiakas- ja potilastieto sekä teknologiset mahdollisuudet saadaan yhtäaikaisesti kaikkien toimijoiden käyttöön.

– Meidän pitää irtaantua vanhoista malleista, ja miettiä palveluita uudella ja modernilla tavalla. Uudenlainen teknologia, laaja verkostotyö eri toimijoiden kanssa ja yksilöllisesti räätälöidyt palvelut ovat tulevaisuutta, palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja Kati Kallimo tiivisti.

Alatyöryhmien tehtävät ja ehdotukset ryhmien jäsenistä

Palvelutuotantotyöryhmä kävi kokouksessa läpi alustavat esitykset työryhmien kokoonpanoista sote-uudistusta koordinoivalle työvaliokunnalle. Kaikkiin työryhmiin pyydetään sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän linjauksen mukaisesti kunta-alan henkilöstöjärjestöjen edustajat varahenkilöineen (3 edustajaa/ryhmä). Lisäksi palvelutuotantotyöryhmä esittää, että asiantuntijatyöryhmät voivat täydentää itsenäisesti kokoonpanoaan mm. alueellisen ja eri palveluiden edustettavuuden varmistamiseksi.

Järjestämistä koskeva asiantuntijaryhmä valmistelee myöhempään poliittiseen päätöksentekoon ehdotuksen Keski-Suomen maakunnan järjestämisorganisaatiosta sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta sekä hahmottelee järjestämiseen vaadittavan resurssoinnin. Ryhmä valmistelee päätöksentekoa varten lisäksi esityksen Keski-Suomen maakunnan palvelustrategiasta sekä palvelulupauksesta sote-palveluiden osalta. Työtä varten tulee tunnistaa asukkaiden palvelutarpeet ja palvelukysyntä sekä niissä lähivuosina tapahtuvat muutokset. Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana toimii Saarikan liikelaitosjohtaja Mikael Palola.

Asiantuntijaryhmän jäseniksi ehdotetaan Simo Oksasta Muuramesta, Tuula Liehua Jämsästä, Raija Kolehmainen Äänekoskelta, Tiina Koposta Hankasalmelta, Kirsi Alonen-Kinnusta Kinnulasta, Päivi Hakulista Joutsasta, Jouko Nykästä Uuraisilta, Eira Ohvoa Konnevedeltä, Riitta Vanhasta Keuruulta, Anu Pihl Toivakasta, Keijo Lukkarista Äänekoskelta, Vesa Katajaa, Satu Auvista ja Asko Rytköstä Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä sekä Ulla Kuittua Jyväskylän kaupungilta ja Silja Ässämäkeä sote-vastuuvamistelijana.

Palvelulaitosta sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta jäsentävän asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Työryhmän tehtävänä on palvelu- ja hoitoketjuprosessien asiakaslähtöinen uudistaminen. Keskeistä on integroida erikoissairaanhoidon ja Uuden sairaalan toiminta osaksi maakunnan palvelukokonaisuutta. Valmistelutyössä pohditaan lisäksi mm. sitä, miten palvelut toteutetaan lähtökohtaisesti asiakkaan kotona tai arkiympäristössä ja miten liikkuvia palveluita voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.

Ryhmän jäseniksi ehdotetaan Marja Laurilaa Viitasaarelta, Sirpa Hyytiäistä Luhangasta, Anu Pihliä Toivakasta, Päivi Hakulista Joutsasta, Eira Ohvoa Konnevedeltä, Kirsi Alonen-Kinnusta Kunnulasta, Anne Ikosta Petäjävedeltä, Kaija Heikuraa Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Päivi Ylä-Kolua Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta, Tiina Koposta Hankasalmelta, Silja Ässämäkeä sote-vastuuvamistelijana ja Asko Rytköstä Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Valinnan vapauden piiriin kuuluvien palveluiden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Jyväskylän perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo. Ryhmä tulee tekemään esityksen valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden tuottamistavasta ja yhtiöittämisestä valinnanvapautta koskevan lakiehdotuksen perusteella lakiehdotuksen valmistuttua. Ryhmän jäseniksi esitetään Mauno Vanhalaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, Vuokko Hiljasta Laukaasta, Riitta Pylvästä, Tuija Koivistoa ja Elina Tuppuraista Jyväskylän kaupungilta, Anu Kinnusta Saarikasta, Leena Mikkosta Multialta, Silja Ässämäkeä sote-vastuuvamistelijana ja Asko Rytköstä Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Ryhmään pyydetään myös Päivi Ylä-Kolua Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta. Lisäksi ryhmään tullaan pyytämään yritysten ja järjestöjen edustajat.

Lisätietoja: Palvelutuotantotyöryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo, puh. 014 266 3001

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.