Ohry hyväksyi sote- ja maakuntauudistusta valmistelevat työryhmät ja niiden tehtävänannot

Sote- ja maakuntauudistusta valmistelevat työryhmät ja niiden tehtävänannot hyväksyttiin (Poliittisen ohjausryhmän kokous 16.11.16)

Kokoustiedote 16.11.2016

Poliittinen ohjausryhmä hyväksyi sote- ja maakuntauudistuksen asiantuntijatyöryhmien kokoonpanot ja tehtävänannot. Asiantuntijatyöryhmiä on maakuntauudistuksen valmistelua varten viisi, sote-valmistelua vasten kolme ja yhteisiä työryhmiä neljä.

Työryhmien tehtävä on suunnitella, miten uuteen maakuntaan muodostetaan uudet asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet ja miten järjestämis- ja tuottamisvastuu eriytetään toisistaan. Työryhmät työskentelevät vuorovaikutteisesti hyödyntäen mm. asiakas- ja henkilöstöraateja.

Työryhmät on koottu asiantuntijuuden perusteella, mutta myös maakunnalliseen edustavuuteen on pyritty. Henkilöstöjärjestöillä on työryhmissä oma edustuksensa. Alatyöryhmiä voidaan perustaa myöhemmin tarpeen mukaan. Asiantuntijatyöryhmiltä odotetaan ensimmäisiä väliraportteja tammikuussa 2017.

Maakuntauudistuksen valmistelun asiantuntijatyöryhmät

1) Aluekehitys ja strateginen suunnittelu

Puheenjohtaja on Hannu Korhonen, Keski-Suomen liitto ja varapuheenjohtaja Eija Heinonen, Keski-Suomen ELY-keskus.

Työryhmän vastuulla on suunnitella aluekehittämisviranomaisen tehtävien järjestäminen uudessa maakuntavirastossa. Tehtäviin kuuluu lisäksi mm. koulutustarpeiden ennakointi ja liikunnan ja hyvinvoinnin sekä kulttuurin ja maakunnallisen identiteetin ja elinvoiman edistäminen.

2) Kasvupalvelut

Puheenjohtaja on Tuula Säynätmäki, Keski-Suomen TE-toimisto, varapuheenjohtaja Veli-Pekka Päivänen, Keski-Suomen liitto.

Ryhmä vastaa mm. koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä, yritys-, työ-ja elinkeinopalvelujen järjestämisestä, yhteispalveluiden alueellisesta järjestämisestä sekä kotoutumisen edistämisestä ja romaniasioista.

3) Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne

Puheenjohtaja on Olli Ristaniemi, Keski-Suomen liitto, varapuheenjohtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen ELY-keskus.

Vastuualuetta ovat mm. maakuntakaavoitus, kuntien alueiden käytön suunnittelu ja rakennustoimi, kulttuuriympäristöt, liikennejärjestelmä, liikenneturvallisuus, tie-ja liikenneolot, vesihuolto, alueelliset luonnonvaratehtävät sekä ympäristötiedon tuottaminen.

4) Maaseutu

Puheenjohtaja on Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen ELY-keskus, varapuheenjohtaja Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto.

Työryhmä vastaa maatalouden ja maaseudun kehittämisestä, samoin kala- ja vesitalouteen liittyvistä asioista sekä lomituspalvelujen järjestämisestä. Myös ympäristöterveydenhuolto, tupakkavalvonta, alueellinen alkoholihallinto, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja eläinlääkäripalvelut kuuluvat tälle työryhmälle.

5) Turvallisuus ja varautuminen

Puheenjohtaja on Simo Tarvainen, Keski-Suomen pelastuslaitos ja varapuheenjohtaja Tuomo Kärkkäinen, Keski-Suomen ELY-keskus.

Vastuualuetta ovat pelastustoimi ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen

 

Sote-valmistelun asiantuntijatyöryhmät

Työryhmien jäsenet esitetään sote-palvelutuotantotyöryhmän kokouksessa 17.11.2016 ja nimetään lopullisesti työvaliokunnan kokouksessa 25.11.2016.

Työryhmät ovat

1) järjestäminen, puheenjohtaja Mikael Palola, Perusturvaliikelaitos Saarikka,

2) maakunnan palvelulaitos, puheenjohtajana Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä

3) valinnanvapauden piiriin kuuluva palveluntuotanto, puheenjohtajana Kati Kallimo, Jyväskylän kaupunki.
Ohjausryhmä linjasi yksimielisesti, että kuhunkin kolmeen sote-valmistelun työryhmään nimetään myös kunta-alan henkilöstöjärjestöjen edustajat varahenkilöineen.

 

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteiset asiantuntijatyöryhmät

1) talous- ja tukipalvelut -työryhmä, puheenjohtaja Ari Hirvensalo, Jyväskylän kaupunki,

2) ICT-työryhmä, puheenjohtajana Arto Jalkanen, Jyväskylän kaupunki sekä

3) henkilöstötyöryhmä, puheenjohtajana Arja Aroheinä, Jyväskylän kaupunki. Talous- ja tukipalvelu- sekä ICT-työryhmään nimetään lisäksi henkilöstöryhmien edustajat.

4) Tutkimus, koulutus, kehittäminen ja ennakointi, puheenjohtaja Päivi Hamarus, Keski-Suomen ELY-keskus ja varapuheenjohtaja Tiina Ahonen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Ryhmää aletaan vasta kokoamaan.

 

Sote- ja maakuntauudistus valmistellaan Keski-Suomessa niukalla budjetilla

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu tehdään Keski-Suomessa pääosin omana työnä. Valmisteluvaiheen asiantuntijaryhmien työn tueksi on varattu noin 240 000 euroa.

Tästä summasta sote-työryhmien kustannuksiksi arvioidaan yhteensä 176 000 euroa, jonka maksavat puoliksi kunnat ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteiset työryhmät sekä maakuntauudistuksen aluekehitys- ja alueiden käyttö -työryhmät toimivat nollabudjetilla eli tekevät valmistelua ns. omana työnä. Kasvupalvelut-, maaseutu- ja turvallisuustyöryhmät arvioivat tarvitsevansa yhteensä 38 000 euroa ja viestintä 25 000 euroa, joista alkuvaiheessa vastaa Keski-Suomen liitto. LIITE kuva

Maakuntajohtaja Tapani Mattilan mukaan valtiovarainministeriö on varaamassa ensi vuodelle 36 miljoonaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, josta odotetaan osuutta myös Keski-Suomeen.

Ohjausryhmässä muistutettiin maakuntavaltuuston viimeviikkoisesta periaatteesta, että sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ei tule käyttää kuntien rahaa.

Esivalmistelun budjetti (korjattu 17.11.2016)

Esivalmistelun aikataulu
Lisätiedot:

Maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011

Projektipäällikkö Pirjo Peräaho, 040 591 0760

Sinua voi ehkä kiinnostaa nämäkin...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.