Keski-Suomi 2021 – Maakunta- ja sote-uudistus Keski-Suomessa

Tervetuloa seuraamaan Keski-Suomen maakunnan valmistelutyötä!

Elämme historiallisia aikoja. Käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on koskaan tehty.  Uudistuksen taustalla on halu yhdenmukaistaa asukkaidemme saamat palvelut ja varmistaa, että jokainen meistä saa hyvää ja itselleen sopivinta palvelua erilaisissa elämäntilanteissaan.

Keski-Suomessa uudistus koskettaa tavalla tai toisella jokaisen noin 275 000 asukkaamme palveluita sekä uudistuksessa mukana olevien noin 10 000 työntekijän työtehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Konkreettisesti Keski-Suomen maakunta vastaa tammikuusta 2021 lähtien asukkaidemme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta sekä maaseudun kehittämisestä. Keski-Suomi vastaa osaltaan myös alueen elinkeinoelämän kehittämisestä, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestämisestä sekä kotouttamisen edistämisestä. (Tehtävät on kuvattu alustavasti Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman luonnoksessa).

Maakunnalle siirtyviä tehtäviä ovat lisäksi mm.:

  • alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
  • kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesihoito
  • liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
  • maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen ja
  • yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.

Verkkosivut kokoavat yhteen tiedon uudistuksen etenemisestä Keski-Suomessa

Keski-Suomessa uuden maakunnan palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. Näillä sivuilla seurataan valmistelua ja tarjotaan tietoa alueellisen uudistuksen vaiheista eri kohderyhmille.  Sivuille päivitetään aktiivisesti valmiita tietopaketteja uudistustyön etenemisestä sekä erilaisista tapahtumista, joita uudistustyöhön liittyy. Mainio esimerkki tietopaketeista on alla oleva Nuorten Keski-Suomi ry:n laatima video siitä, mistä uudistuksessa on oikeastaan kyse.

Seuraa valmistelua ja ole yhteydessä. Rakennetaan yhdessä tulevaisuuden maakuntaa!

Ajankohtaista

Maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2021. Lainsäädännön viivästymisen vuoksi uudistuksen toteutuminen siis siirtyy aiemmin ilmoitetusta vuodella eteenpäin, mikä tarkoittaa, että valmistelutyö saa lisää aikaa ja maakuntavaalit pidetään vasta vuonna 2019 (lue lisää vaaleista täältä).

Tämänhetkisen aikataulun mukaan lait voisivat tulla voimaan marras-joulukuussa 2018, jolloin maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa 2019. Tällöin maakuntavaltuusto voisi aloittaa toimintansa 1.8.2019.

Maakuntien valmistelun rahoitus vuodelle 2020 varmistetaan ja rahoituksen suuruudesta päätetään budjettiriihessä 2018. Hallitus palaa muihin aikataulumuutoksen aiheuttamiin muutostarpeisiin elokuussa. Eduskunnan syysistuntokauden alkaessa keskustelu lainsäädännöstä jatkuu ja tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos perustuslakivaliokunnalle valmistuu syyskuun alkupuolella.

Tässä on valtakunnalliselta alueuudistus-sivustolta löytyvä aikajana, johon on päivitetty uudistuksen seuraavat vaiheet.