Keski-Suomi 2021 – Maakunta- ja sote-uudistus Keski-Suomessa

Keski-Suomen maakunnan valmistelutyön dokumentit löytyvät näiltä sivuilta

Keski-Suomi 2021 -projekti on ajettu alas hallituksen ilmoitettua 8.3.2019 lakien kaatumisesta ja hallituksen erosta. Näiltä sivuilta löytyy tietoa siitä, mitä projektin aikana saatiin aikaan ja miten uudistustyötä toteutettiin. Keski-Suomen loppuraportit ovat luettavissa täältä >>

Mistä projektissa oli kyse?

Suunniteltu maakunta- ja sote-uudistus olisi toteutuessaan ollut suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia Suomessa. Tarkoitus oli muodostaa 18 itsehallinnollista maakuntaa.

Keski-Suomessa uudistus olisi tavalla tai toisella koskettanut jokaisen noin 275 000 asukkaamme palveluita sekä uudistuksessa mukana olevien noin 10 000 työntekijän työtehtäviä. Uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Uudistuksesta ja sen valtakunnallisista tavoitteista voi lukea lisää alueuudistus.fi-sivuilta >>