Keski-Suomi 2021 – Maakunta- ja sote-uudistus Keski-Suomessa

Keski-Suomen maakunnan valmistelutyö ajetaan alas

Keski-Suomi käynnistää uudistuksen alasajon hallituksen ilmoitettua 8.3.2019 lakien kaatumisesta ja hallituksen erosta. Näille sivuille kootaan tietoa siitä, miten alasajo toteutetaan ja raportoidaan ne havainnot, mitkä projektin aikana tehtiin.

Sivuilla kerrotaan myös ne ohjeet, mitä maan hallitus tulee antamaan jatkoaskelten osalta. Valtakunnallisesti tilanteesta kerrotaan Alueuudistus.fi-sivuilla.

Mistä projektissa oli kyse?

Suunniteltu maakunta- ja sote-uudistus olisi toteutuessaan ollut suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia Suomessa. Tarkoitus oli muodostaa 18 itsehallinnollista maakuntaa.

Keski-Suomessa uudistus olisi tavalla tai toisella koskettanut jokaisen noin 275 000 asukkaamme palveluita sekä uudistuksessa mukana olevien noin 10 000 työntekijän työtehtäviä. Uudistuksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.